Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2016/17-es tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére

Beküldve: 2016. júl. 1., péntek, 10.35.00 CEST (695 napja)

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2016/17-es tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére
Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2016/17-es tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére (levélben kiküldött)
A 2016/17-es tanévre történő kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás részletes időütemterve
A hallgatók részére rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek a 2016/2017-es tanévbenTisztelt leendő Hallgatók!

A nyár közepén (július 26.) kerül sor a felsőoktatási felvételi ponthatárok meghúzására. Ezt követően az Egyetem, írásban értesíti a hozzá jelentkezett hallgatókat az eredményről, és a további teendőkről. Ebben a postai úton megküldött felvételi határozat csomagban számos nyomtatvány, és tájékoztató anyag kerül megküldésre. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy azoknak, akik keresztfélévben kezdték meg tanulmányaikat, illetve az előző tanévre kerültek felvételre, de pl.: technikusi képzésen vettek részt, vagy egyéb oknál fogva halasztottak egy tanévet, az Egyetem Tanulmányi Osztályai már nem fognak új értesítést küldeni, ezért a beiratkozással és a félévkezdéssel kapcsolatos teendőiket önállóan kell intézniük. Sikeres felvételi esetén azok számára, akik nem az Egyetem képzési helyszínén laknak, illetve bejárásukat nem tudják megoldani, az Egyetemi Kollégium biztosíthat lakhatási lehetőséget, melyről további információt talál, a http://koll.uni-obuda.hu címen. Esti, levelező és távoktatásos képzésen résztvevő hallgatók, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhatnak kollégiumi férőhelyen.

A kollégiumi elhelyezés nem jár alanyi jogon. Kollégiumi férőhelyre pályázni kell, és külön felvételi eljárás keretében bírálják el a pályázatokat. A központi felvételi eljárás időütemezése miatt erre már csak augusztusban kerülhet sor. A nyári időszak ügyintézési lassúsága miatt, ezzel a tájékoztatóval szeretnénk segíteni Önöknek, hogy a kollégiumi felvételi eljáráson való részvétel érdekében mire ügyeljenek, milyen anyagokat keressenek a felvételi csomagban, illetve milyen igazolásokat szerezzenek be, akár már most azonnal, hogy az igen szoros határidőket tartani lehessen, és hallgató társaikkal együtt egyenlő eséllyel pályázhassanak a kollégiumi férőhelyekre.

A felvételi határozatcsomagban a következő tájékoztató anyagokat is meg kell találniuk:

 • Tájékoztató levél Szögi Gábor, az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnöke aláírásával.
 • Tájékoztató, az Óbudai Egyetem Kollégiumának Nyári Felvételi Eljárásáról
 • Tájékoztató, az Óbudai Egyetem hallgatói számára a félév elején aktuális pályázati lehetőségekről, és a kollégiumi felvételi pontszámításnál domináns szociális helyzetfelmérésről.

A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges teendők és határidők:
A 2016/17-es tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez jelentkezni, csak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) e-Szoctám portálján, a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon bejelentkezés után a Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt lehet. A Kollégium 2016/17. tanévre (Gólya) linkre kattintva a kollégiumi elhelyezés helyszíneinek sorrendjét lehet megadni, az ott részletezett útmutatónak megfelelően. A szociális helyzet megállapításához és felméréséhez, a Szoctám menüpontra kattintva a 2016/17. Őszi Szoctám (Gólya) időszakban lehet megadni a szükséges adatokat. Az űrlap kitöltése után az eredeti igazolásokat szkennelve, vagy jó minőségű fotóként kell a rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak megfelelően. Kollégiumi felvételi igény leadása esetén párhuzamosan kell igényelni a Rendszeres Szociális Ösztöndíjat is, különben a kollégiumi szociális pontszám 0 pont lesz. A tanulmányi teljesítmény pontszámot az Egyetem határozza meg a hallgató felvételi (bekerülési) pontszámából.

Jelentkezési időszak az e-Szoctám rendszerben: 2016. július 29 – augusztus 11. 15:00 óra

Ezzel párhuzamosan az e-Szoctám rendszerben véglegesített majd kinyomtatott pályázati űrlapot aláírva be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére. Az igazolásokat nem kell papír alapon leadni, csak az aláírt űrlapot.
A csak elektronikusan leadott szociális helyzet megállapításokat nem áll módunkban elfogadni!

Az e-Szoctám rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot, a következő címre kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni:

 • Postai úton: Óbudai Egyetem EHÖK 1032 Budapest, Kiscelli utca 78 – 80.
 • Személyesen: Óbudai Egyetem Hallgatói Központjaiban adható le. (Bővebb információ a Hallgatói Központokról, a http://hok.uni-obuda.hu weboldalon a Hallgatói Központok menüpont alatt található.
 • Amennyiben nem a megadott postázási címre, vagy nem valamelyik Hallgatói Központban kerül leadásra a pályázat, az elutasításra kerül!
 • Az űrlap leadási, és beérkezési határideje: 2016. augusztus 11. 15:00 óra
 • Információk:
  • E-mail: szoctam.info@hok.uni-obuda.hu
  • Telefon: (+36-30)-209-8692 vagy (+36-1)-666-5045

További tudnivalók a kollégiumi felvételi eljáráson való részvételről:

 • A kollégiumi helyszín megjelölésekor fontos, hogy mindenki tájékozódjon és ismerje meg az Óbudai Egyetem hallgatói számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek a 2016/17-es tanévben hirdetményben közzétett lehetőségeket.
 • A hallgató igényként tetszőleges kollégiumi helyszínt jelölhet meg azokat rangsorolva attól függően, hogy hol, milyen komfortfokozatú és szolgáltatásokat biztosító férőhelyen szeretne lakni, illetve milyen nagyságú kollégiumi térítési díj fizetését tudja vállalni.
 • A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, illetve az elhelyezés egy tanévre szól (szeptember – június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10 hónap) terjed ki.

A szoros határidők betartása érdekében, már most előre be lehet szerezni a szükséges igazolásokat, melyekről részletes segédletet és bővebb információt, az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon, a Letöltések menüpont alatt találhat.

A benyújtandó igazolások három hónapnál régebbiek nem lehetnek, és azoknak az eredeti példányát kell az e-Szoctám rendszerbe feltölteni. A véglegesített, kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot a fent megadott címre kell postán eljuttatni, vagy személyesen valamelyik Hallgatói Központban leadni. Az e-Szoctám rendszerbe csak az eredeti igazolások színesen beszkennelt változatát, vagy jó minőségű fotóját fogadjuk el. Az igazolásokat meg kell tartani egész félév alatt, mivel a Diákjóléti Bizottság fenntartja a jogot azok bekérésére és ellenőrzésére.

Az Óbudai Egyetem Kollégiumáról további információkat találhatnak a http://koll.uni-obuda.hu címen.

A hallgatókra vonatkozó egyéb hasznos információkat, a http://hok.uni-obuda.hu és a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu címeken találhatnak.

A felvételi kérelmek elbírálására 2016. augusztus 17-ig kerül sor. A felvételi döntésről a határozatot mindenki Neptun üzenet formájában, illetve a Neptun rendszerben megadott e-mail címére írásban kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani, csak a határozatban leírt, illetve a Kollégium honlapján megadott módon lehet.