Kollégiumi kiköltözés és a leszerelés általános tájékoztatója

Beküldve: 2017. jún. 15., csütörtök, 10.40.00 CEST (2052 napja)
Kollégiumi kiköltözés és a leszerelés általános tájékoztatója
 • A Tagkollégiumokból való kiköltözést és leszerelést, munkanapokon 09:00 - 14:00 óra között személyesen lehet intézni. A leszerelést saját kollégiumi épületben a gondnok, bérlemény esetén a kollégiumi tanár végzi.
 • A személyes leltári felszerelési lapot alá kell íratni a titkárságon, bérlemény esetén a kollégiumi tanárral. Ennek hiányában a leszerelés nem végezhető el.
 • A személyes leltári felszerelési lap alapján el kell számolni a Kollégium tulajdonát képező, saját használatra átvett felszerelésekkel.
 • A személyes leltári felszerelési lapon szereplő saját használatra átvett felszerelések hiánya esetén, a hallgató köteles azokat beszerezni és pótolni, különben annak megtörténtéig a gondnok, kollégiumi tanár nem végezheti el a leszerelést.
 • A lakószobából utolsónak távozó hallgatónak, eredeti állapotában és a szoba (helyiség) leltár szerinti felszereltséggel kell átadnia a lakószobát. A lakószoba átadás-átvételére saját Tagkollégium esetén a gondnok, bérlemény esetén a kollégiumi tanár jogosult.
 • A szoba (helyiség) leltárban szereplő hiányok, illetve károkozások esetén, a szoba lakói kötelesek azt elhárítani, illetve beszerezni és pótolni, különben annak megtörténtéig az átadás-átvétel folyamata nem zárható le, a hallgatók leszerelő lapja nem írható alá.
 • A végzős hallgatók a kiköltözéskor kötelesek kijelentkezni a Tagkollégium címéről.
 • A kiköltözés végső határideje június 26. (hétfő) 10:00 óra, ez alól kivételt csak azok képeznek, akik a június 26-al kezdődő héten még államvizsgáznak.
 • Azok a hallgatók, akik a nyári időszakra szállást kaptak, előzetesen egyeztetve a kollégium vezetőjével folyamatosan költözhetnek át a számukra kijelölt Tagkollégiumba (Hotel@BMF Diákotthon, Kiss Árpád Kollégium vagy Lébényi Pál Kollégium).
 • A torlódások elkerülése, valamint a Tagkollégiumok nyári hasznosítása és a felújítási munkálatok szervezése miatt kérünk mindenkit, hogy vizsgáinak végeztével mielőbb kiköltözni és leszerelni szíveskedjen.
 • A szekrényeket (konyhait is), polcokat és a fiókokat ki kell üríteni és tisztán, nyitva hagyva kell átadni.
 • A szobákban és általában a Tagkollégiumok területén személyes holmit megőrizni nem tudunk, ezért azokat mindenki köteles kiköltözéskor elvinni.

A Tagkollégiumokból való kiköltözéskor a hallgató teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a személyes leltári felszerelési lapján, és a szoba (helyiség) leltárban szereplő tételek vonatkozásában. Tartozás hátrahagyásával történő távozás esetén, a Neptun rendszeren keresztül letiltást kezdeményezünk a hallgató ellen, illetve töröljük a következő tanévre szóló kollégiumi felvételét.

Az egyes tagkollégiumi helyszíneken egyéb, az általános eljárási rendtől eltérő rendelkezések és követelmények is előírásra kerülhetnek.