Biztonsági protokoll kollégiumi épületekre vonatkozóan

Beküldve: 2020. aug. 17., hétfő, 16.30.00 CEST (893 napja)
Biztonsági protokoll kollégiumi épületekre vonatkozóan

Kedves Hallgatók!

A 18 /2020. (VIII. 13.) rektori-kancellári közös utasítás a Kollégiumi épületekre vonatkozó, 2020/2021 tanévre vonatkozó járványügyi biztonsági protokollról számos területen szigorú kockázat kezelő intézkedéseket vezet be a koronavírus miatt kihirdettet járványügyi készenléttel összefüggésében.

http://uni-obuda.hu/utasitas/18-2020-viii-13-rektori-kancellari-kozos-utasitas-a-kollegiumi-epuletekre-vonatkozo-2020202

Kérjük, mind az utasítást, mind a lenti ajánlásokkal és kiegészítő információkkal ellátott eljárást részletesen és maradéktalanul olvassátok el.

Kérjük, hogy a biztonsági előírásokat mind a saját, mind a mások egészsége érdekében maradéktalanul tartsátok be.

Mivel a járványhelyzet napról-napra változik, kérjük, hogy folyamatosan tájékozódjatok az aktuális szabályokról.

Kockázatfelmérő kérdőív: http://koll.uni-obuda.hu/pdf/2020/kockazatfelmero_kerdoiv.pdf

I. KOLLÉGIUMI BELÉPÉS

I. 1. A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Kollégium területe a kollégiumi besorolású, kollégiumi funkcióban használatban lévő épület egésze.

I. 2. A kollégium területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn). A 2 db negatív PCR teszt közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.

I. 3. A kollégium területére a belépés előtt 15 napon belül járványügyi szempontból kockázatosnak minősített (sárga illetve piros besorolású) országból, tagállamból, tartományból érkező személy csak 5 napnál nem régebbi, 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, mely 2 db PCR tesztből legalább a második Magyarországon volt elvégezve. Az előírás vonatkozik ezen besorolású országokból érkezőre (külföldi hallgató) vagy ezen országban a kollégiumba történő belépést megelőzően 15 napon belül bármennyi időt eltöltőkre (például sárga / piros besorolású országon átutazó vagy ott nyaraló magyar hallgatóra).

I. 4. A kollégium területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki járványügyi szempontból kockázatosnak minősített (sárga illetve piros besorolású) országból, tagállamból, tartományból érkezet (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn). A 2 db negatív PCR teszt közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.

I. 5. A Kollégium területére való első belépés esetén kötelező COVID-19 kockázatfelmérő kérdőívet kitölteni, ahol nyilatkozni szükséges az I.1 – I. 4 pontokban jelzett kockázatokról (COVID-19 tüneteket tapasztaló, kockázatos országbeli tartózkodás, ezek potenciális kontaktszemélyei). A kockázatfelmérő kérdőívet a Kollégium a GDPR előírásoknak megfelelően kezeli.

I. 6. A kockázatfelmérő kérdőív alapján az I. 1 – I. 4 szerint kockázatot hordozó személy belépése tilos a kollégium területére.

I. 7. A belépés megtiltása esetén újabb belépés 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére ismételten érvényes a belépési protokoll és a kockázat felmérő kérdőív kitöltési kötelezettség.

I. 8. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személy a kollégium területéről kitiltásra kerül a Kollégiumi és Szálláshely szabályzatban meghatározott időszakra.

I. 9. Előírt COVID-19 teszt elvégzését az Óbudai Egyetem nem finanszírozza, azt a hallgatónak, belépőnek saját költségén kell finanszíroznia. Azon képzések esetében, amelyekhez biztosítás jár, a biztosításra történő elszámolás lehetőségéről személyre szabott tájékoztatást kapnak az érintett hallgatók.

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: A kockázat felmérő kérdőívet javasolt ELŐRE kitölteni és amennyiben az alapján valaki nem léphet be a kollégium területre, a belépési szándékot halasztani! Kérünk minden hallgatót, hogy inkább költözzön be egy-két héttel később a kollégiumba, amennyiben kockázatot érzékel saját magával kapcsolatban, mintsem megfertőzzön másokat.

Szintén javasolt a járványügyi szempontból sárga / piros országokban való tartózkodás kerülése vagy ezen országokból a kollégiumi belépést megelőzően legalább 2 héttel történő Magyarországra érkezés.

II. BEKÖLTÖZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. 1. A beköltözés megadott (foglalt) időpontokban, sávosan történik a torlódást elkerülendő. A sávozás tagkollégiumonként eltérhető és az beköltözőnek az érintett tagkollégium sávja szerint kell jelentkezni.

II. 2. A beköltöző hallgatót csak 1, azaz egy fő kísérő személy kísérheti.

II. 3. A beköltözés előtt a I. BELÉPÉS fejezet előírásai a beköltözőre és a kísérőre egyaránt érvényesek.

II. 4. A beköltözés folyamán mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek maszkot illetve arcot eltakaró sálat vagy kendőt kell viselnie.

II. 5. A belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek.

II. 6. Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, arcot eltakaró maszkról, kendőről, sálról mindenkinek magának kell gondoskodnia.

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: Kérjük, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a beköltöző kollégista a rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől otthon köszönjön el, és ne a kollégiumi beköltözéskor.

Kérjük, hogy aki – akár hallgató, akár kísérő –kérdőív előzetes kitöltése alapján nem léphet be a kollégiumba, ne próbálja meg a beköltözést, csak akkor, ha minden feltételnek megfelel.

III. BENT TARTÓZKODÁS, BENTLAKÁS ALATTI ÓVINTÉZKEDÉSEK

III. 1. A tagkollégium beléptető rendszeren belüli kollégiumi területén (lakószintek) található tantermekben, tanulószobákban, közösségi terekben, aulákban AJÁNLOTT a maszk illetve arcoteltakaró sál vagy kendő viselése és az 1,5 méteres távolságtartás és a rendszeres kézfertőtlenítés. Azon tagkollégiumi területeken, amelyet nem csak a kollégiumi hallgatók használnak (kollégiumi épületben található, de beléptető ponton kívüli közösségi terek, aulák, tantermek) továbbá minden felvonóban a maszk illetve arcot eltakaró sál vagy kendő viselése és az 1,5 méteres távolságtartás KÖTELEZŐ.

III. 2. A III. 1-es pont a kollégium területén található tantermeket használó nem kollégista hallgatókra, oktatókra, egyéb munkatársakra egyaránt vonatkozik.

III. 3. A bent tartózkodás illetve bentlakás alatti óvintézkedések többszöri megsértése a kollégium területéről való kitiltást vonja maga után.

III. 4. A bentlakó hallgatóknak a kollégiumon kívül is kötelező a járványügyi szabályok betartása. Ezen szabályoknak a kollégiumon kívül – bizonyítható – be nem tartása esetén a III. 3. lép érvénybe.

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: Mind a hallgató saját, mind hallgatótársai egészsége érdekben ajánljuk a hallgatóknak, hogy a kollégiumon kívüli tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek, gyakorlati helyek, munkahelyek látogatására illetve a csak a szükséges áruházak, boltok, patikák felkeresésére.

Kérjük a higiénés szabályok maximális betartását.

IV. HAZALÁTOGATÁS, UTAZÁS, VISSZAÉRKEZÉS

IV.1 A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodás (hazalátogatás, utazás) követő első visszaérkezéskor a bentlakó hallgatónak kötelező az I. BELÉPÉS fejezet előírásait betartania. Ennek megfelelően a kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó visszaérkező hallgató esetében a belépés megtiltható és az újonnan történő belépés (visszaérkezés) 4 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később, újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni – melyre ismételten érvényesek I. BELÉPÉS fejezet előírásai.

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: Javasoljuk a hallgatóknak, hogy lehetőleg szeptember – december (éves tartózkodás esetén szeptember – június) egészére vonatkozó bent tartózkodást tervezzenek és próbálják a lehető legkevesebbre csökkenteni a hazalátogatások számát.

V. LÁTOGATÓ ÉS VENDÉGFOGADÁS

V. 1. Tagkollégiumtól – telephelytől – függően látogatót

a) nem lehet fogadni

b) korlátozott számban (maximált számú belépőkártya ellenében) lehet fogadni, az alábbi feltételekkel:

  • a látogatóra vonatkozik az I. BELÉPÉS protokoll minden egyes belépéskor,

  • a látogató esetében a maszk illetve arcot eltakaró sál vagy kendő viselése és az 1,5 méteres távolságtartás KÖTELEZŐ a kollégium teljes területén a fogadó lakószobája kivételével.

A tagkollégiumonként eltérő besorolást valamint a fogadható látogató létszámot a Kollégium vezetése hetente frissíti és közzé teszi.

V. 2. Tagkollégiumtól – telephelytől – függően vendéget (tagkollégiumban bent alvó vendéget)

a) nem lehet fogadni

b) korlátozott számban (maximált számú belépőkártya ellenében) lehet fogadni, az alábbi feltételekkel:

  • a vendégre vonatkozik az I. BELÉPÉS protokoll minden egyes belépéskor,

  • a vendég esetében a maszk illetve arcot eltakaró sál vagy kendő viselése és az 1,5 méteres távolságtartás KÖTELEZŐ a kollégium teljes területén a fogadó lakószobája kivételével.

A tagkollégiumonként eltérő besorolást valamint a fogadható vendég létszámot a Kollégium vezetése hetente frissíti és közzé teszi.

V. 3. Eseti, 30 napnál rövidebb idejű külső szálló vendégfogadás a Kollégium területén szünetel. A szállás szolgáltatás felfüggesztése a néhány éjszakát igénybe venni kívánó levelezős, estis hallgatókra is kiterjed! Kivételt képeznek az Egyetem saját oktatói, akikre azonban minden belépési előírás vonatkozik minden újbóli szállás igénybevétel megkezdésekor.

KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS: Látogató és vendégfogadás lehetősége illetve egyszerre bent lévő külsős látogató, vendég maximalizált száma augusztus 28. hétfő – szeptember 6. vasárnap

A beköltözési időszakban és a regisztrációs héten az összes kollégiumban tilos az éjszakai vendégfogadás! Nappali látogatás a lent megadott létszámig terjed.

A járványügyi adatok figyelembe vételével szeptember 7-től a táblázat felülvizsgálatra kerül.

Amennyiben a járványügyi helyzet a beköltözést megelőző héten romlik, a látogató fogadás feltételein szigorítás várható!

Látogató fogadás Vendégfogadás Maximált belépő szám
Bánki Donát Kollégium Igen Nem 20 fő
Geo kollégium Igen Nem 20 fő / kültér
Hotel@BMF Diákotthon Igen Nem 30 fő
Kandó Kálmán Kollégium Igen Nem 30 fő
Óbudai Diákhotel Igen Nem 20 fő

Kérjük a hallgatókat, hogy a beköltözés illetve a regisztrációs időszak alatt barátot, barátnőt ne szervezzenek vendégfogadásra, a kollégiumban megjelenő külsős vendégeket a kollégium nem engedi be ezen időszak alatt!

VI. RENDEZVÉNYEK

VI. 1. 50 fő feletti beltéri rendezvény nem tartható a kollégium területén. Ennél nagyobb létszámú kültéri rendezvény indokolt esetben (pl. küldöttgyűlés) tartható legfeljebb 200 főig, a kötelező távolságtartás betartásával.

VI. 2. 50 fő alatti rendezvény azzal a feltétellel tartható, hogy azon csak bentlakó hallgató, rendezvény jellegétől függően indokolt esetben az egyetem nem bentlakó hallgatója, továbbá illetékes egyetemi munkatárs vehet részt. Kivételt képeznek – előzetes engedély esetén – a szakkollégiumi illetve kollégiumi köri önképző rendezvények, szakestek, amelyek estében azonban a nem bentlakó résztvevőkre érvényesek a látogatás fogadás szabályai és létszám korlátai minden belépés alkalmával.

VI. 3. Tájékoztatókat, taggyűléseket, küldöttgyűléseket is legfeljebb 50 fős turnusokban illetve helyiségenként 50 főre szétválasztva vagy on-line szabad megtartani.

VI. 4. Minden rendezvény előzetes engedélyhez kötött.

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLÁS: A járványügyi készenlét miatt a kollégiumi élet elengedhetetlen részé képező rendezvényeket kénytelenek vagyunk korlátozni. A járványügyi adatok romlása esetén még további szigorítások várhatók. Kérjük a hallgatókat, hogy türelemmel és belátással kezeljék azt a tényt, hogy a megszokottnál sokkal kevesebb és sokkal kisebb rendezvény, buli, közösségi esemény lesz a kollégiumokban. Mindez a Ti érdeketekben, a hallgatók egészségének védelmében történik.