Gyakran ismételt kérdések, általános információk

  • A kollégiumi felvétel a 10 hónapra szól.

  • A felvételi határozaton szereplő határidő után beérkezett lemondás esetén, az első havi kollégiumi díj kiírásra kerül.

  • A megkezdett hónap kollégiumi díját (lemondás hiányában) be kell fizetni, függetlenül attól, hogy beköltözött-e a hallgató.

  • A 2. félévre passzív hallgatói státuszt kérő, illetve a tanulmányait az első félév végén befejező, záróvizsgázó hallgató legkésőbb január 15-ig küldheti be a lemondását, és január végéig ki kell költöznie.

  • A kollégiumi díjtartozás tanulmányi letiltást von maga után, amely megakadályozza a tárgyfelvételt, vizsgajelentkezést, záróvizsgát és a diploma átvételét.

  • 2 havi kollégiumi tartozás esetén kezdeményezhető a hallgató kollégiumi tagsági jogviszonyának megszüntetése.

  • Az évközi lemondás módja, telephelytől függően (Budapest = bp, Székesfehérvár = szfv), a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu, illetve a felveteli.szfv@koll.uni-obuda.hu címre, a hónap 15. napjáig írt e-mail, amely tartalmazza a következő adatokat: név, Neptun-kód, kollégium, lemondás indoka. A hónap 15. napja után beérkező lemondás esetén a következő havi kollégiumi díjat ki kell írni a hallgató számára.

  • Az évközi lemondás a bérlemény (Óbudai Diákhotel) esetén is a fenti módon történik.

  • A kollégiumból történő kiköltözés határideje a tanév utolsó napja (tehát a vizsgaidőszak utolsó napja).

További információk a szabályzatok menüpont alatt találhatóak!