Felvételi adatok a 2018/19-es tanévre

Az alábbi linkre kattintva letölthető a 2018/19-es tanévre elfogadott kollégiumi felvételi eljárási rendje: Kollégiumi felvételi eljárási rend

Férőhely eloszlás:

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely szabályzatának 3. § (1) alapján a Kollégium lakóhelyiségei a felhasználás céljától függően hét különböző kategóriába sorolhatóak, amelynek felosztása a következő 2018/2019-es tanévre vonatkozóan:

Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Kollégiumi szálláshely
Budapest: 1 005 fő Összesen Elsős Elsős fellebbezési hely Felsős Felsős fellebbezési hely Eseti Bizottság férőhely kerete
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 112 fő 100 fő 42 fő 1 fő 55 fő 1 fő 14 fő
Kiss Árpád Kollégium H-1034 Budnapest, Doberdó u. 6/A 156 fő 156 fő 65 fő 1 fő 87 fő 1 fő
Óbudai Diák Hotel H-1037 Budapest, Kunigunda útja 25. 347 fő 151 fő 62 fő 1 fő 84 fő 1 fő
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 390 fő 381 fő 158 fő 2 fő 211 fő 2 fő
Székesfehérvár: 178 fő
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 178 fő 172 fő 78 fő 1 fő 90 fő 1 fő 2 fő
Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Gyakornoki férőhely Szak-kollégiumi szálláshely Nemzetközi szálláshely Kutatói utánpótlás férőhely Oktatói apartman Vendég-szállás
Budapest: 1 005 fő - 12 fő 195 fő 9 fő 14 fő 6 fő
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 112 fő - 12 fő - - - 6 fő
Kiss Árpád Kollégium H-1034 Budnapest, Doberdó u. 6/A 156 fő - - - - 4 fő -
Óbudai Diák Hotel H-1037 Budapest, Kunigunda útja 25. 347 fő - - 195 fő - 2 fő -
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 390 fő - - - 9 fő 8 fő -
Székesfehérvár: 178 fő 6 fő - - - - -
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 178 fő 6 fő - - - - -

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konkrét tagkollégiumok közötti kollégiumi férőhely elosztás elsős / felsős aránya a jelentkezések és a nemi megoszlás alapján változhat, valamint a nem feltöltött szakkollégiumi szálláshelyek, nemzetközi szálláshelyek, kutatói utánpótlás férőhelyek a kollégiumi felvételi eljárás várólistája számára lesznek megnyitva.

Díjszabás és kapcsolódó kiegészítő információk:

2018/2019 tanév 2018. szeptember 1. – 2019. június 30. havi alapdíj 2018. nyári július 1 – augusztus 31. szállásdíjak / hó
Államilag támogatott, gyakornoki férőhely Költségtérítéses Stipendium Hungaricum Saját hallgató, gyakornoki férőhely Stipendium Hungaricum
Bánki Donát Kollégium 14 000 Ft 28 000 Ft
Kiss Árpád Kollégium 14 000 Ft 28 000 Ft nettó 25 000 Ft
bruttó 29 500 Ft
Hotel@BMF Diákotthon 22 000 Ft 70 000 Ft
Óbudai Diákhotel 14 000 Ft 28 000 Ft 40 000 Ft* nettó 25 000 Ft
bruttó 29 500 Ft
40 000 Ft*
Geo Kollégium 14 000 Ft 28 000 Ft nettó 24 000 Ft
bruttó 28 320 Ft

*Stipendium Hungaricum esetén lakhatási támogatás keretében rendezve

Hotel@BMF Diákotthon esetében az OTDK megrendezése miatt a szálláshely ideiglenesen kiürítésre kerül:

 • Kiköltözés: 2019. április 12. 16:00-ig
 • Visszaköltözés: 2019. április 21. 16 órától

Az adott hónapra kedvezményes díjszabály lesz érvényesítve.

Kiss Árpád Kollégium esetében a tanév során átköltözésre kerül sor másik szálláshelyre illetve a kollégiumban szerelési munkák fognak folyni, amely alkalmankénti, rövid idejű ideiglenes víz és fűtés kimaradásokkal fognak együtt járni.

Kollégiumi felvételi eljárás, pontszámítás

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat 31.§ (6) pontjának megfelelő pontozási rendszert 2018-19-es tanév kollégiumi felvételi eljárására vonatkozóan az alábbi táblázatok tartalmazzák, megkülönböztetve az elsőéves (aktuális év szeptemberében először beiratkozó hallgató) és a felsős (már meglévő, beiratkozott, lezárt félévvel rendelkező hallgató) jelentkezőket.

A pontozás 100 pontos rendszerben történik, melynek eloszlása az alábbiak alapján történik:

Felsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 őszi féléves ÖCSI * 20 EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök
Közösségi pont 0 - 10 Benyújtott hiteles közéleti igazolások
Elsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 Egyetemi felvételi pontszámból (Pe),
homogén csoportokra bontás után
(szak, tagozat, pénzügyi státusz szerint) (Pá)

T=(Pe/Pá - 0,5) * 50
EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök

Kollégiumi felvételi eljárás, pontszámítás

Pontszámítási szempontok részletezése

 • Tanulmányi teljesítmény (Tanulmányi pont – maximum 40 / 50 pont)
  • Tavaszi jelentkezési időszak („Felsőbb éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény mérőszáma a tanulmányi ösztöndíj megállapításához márciusban használatos összesített csoportindex („Csi”, ahol 0 <= Csi <= 2) felhasználásával a Hallgatói Önkormányzat által kerül meghatározásra. A tanulmányi teljesítménymutató („T”, ahol T = Csi x 20, és 0 <= T <=T).

   T = Csi x 20 (maximum 40 pont)

   Az őszi félévben Erasmus ösztöndíjjal külföldön tartózkodó hallgatók esetében az utolsó itthon töltött aktív lezárt félév, a passzív félévüket töltő hallgatók esetében pedig, az utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra a kollégiumi felvételhez szükséges tanulmányi pontszám.
  • Nyári jelentkezési időszak („Leendő első éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény merőszáma, az „egyetemi felvételi pontszám” alapján kerül meghatározásra.
   1. A Neptun Rendszer leendő elsőéves adatbázisában szereplő hallgatók homogén csoportokba kerülnek besorolásra, melynek alapja a felsőoktatási felvételi rendszerben meghirdetett képzések.
   2. Minden homogén csoportban meghatározásra kerül a csoportátlag, mely az adott csoportban szereplő hallgatók felvételi pontjainak számtani átlaga.
   3. Minden hallgató esetén meghatározásra került a csoportindex, melyet az egyéni felvételi pontszámnak, a hallgató homogén csoportjának csoportátlagával történő osztásával nyerünk.
   4. A tanulmányi pontot az alábbi képlettel kell kiszámítani:

    T = (Csi – 0,5) x 50 (maximum 50 pont)

    (amennyiben 0-nál kisebb, vagy 50-nél nagyobb pontszám jön ki, azt 0 pontra, illetve 50 pontra kell módosítani.)
   5. A más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatók esetében a kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges tanulmányi pont meghatározását az EHÖK tanulmányi alelnöke végzi. A pontszám meghatározásához, a már lezárt féléveket igazoló bizonyítvány vagy index hiteles fénymásolatának leadása szükséges.
 • Szociális helyzet (Szociális pont – maximum 50 pont)
  A hallgató szociális helyzetének megítélésére a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága jogosult. A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges szociális pontszám meghatározása érdekében, a hallgatónak a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján az „e-szoctám” rendszerben elektronikusan kell jelentkeznie, az ott részletezett ismertető útmutatónak megfelelően.
 • Közösségi, közéleti, szakmai, sport tevékenység (Közösségi pont – Maximum 10 pont):
  Kategória Max. pontszám Igazolás kiadója
  Részönkormányzat elnökségi tag 10 Részönkormányzat elnök
  Diákjóléti Bizottság tagja 4 EHÖK alelnök
  Részönkormányzat érdekvédelmi felelős 6 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi érdekvédelmi felelős 8 TKollHÖK elnök
  TKollHÖK elnök 10 EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
  Kiemelkedő sportteljesítmény 6 Sportegyesület szakosztályvezető
  Kollégiumi munkavégzés 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Kari öntevékeny kör vezetője 5 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi öntevékeny kör vezetője 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Könyvtári / hallgatói szolgáltatási / rendezvényszervezési munkavégzés 3 Szolgáltatási igazgató
  ÓE házi TDK 1 – 3. helyezett 4 Kari TDK felelős
  OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas) 5 ÓE TDT elnök
  Kari koordinátorok 8 Részönkormányzat elnök
  Kari munkavégzés 6 Részönkormányzat elnök

Időütemezés

Ütemterv az Óbudai Egyetem jelenlegi, FELSŐS hallgatói részére, a 2018/19-es tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2018. február Kollégiumi szociális pont meghatározása, közzététele
2. 2018. április 30. Kollégiumi férőhely felosztás és ütemterv közzététele
3. 2018. május 14-én 08.00-tól -
május 18-án 14.00-ig (hétfő - péntek)
Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés
4. 2018. május 23 - 25. (szerda - péntek) Előzetes kollégiumi felvételi pontszámok közzététele
5. 2018. május 30-ig (szerda) Kollégiumi jelentkezések elbírálása (döntés, határozat)
6. 2018. május 30-án (szerda) Kollégiumi felvételi eredmények közzététele
8. 2018. június 6. 10:00-ig Fellebbezési (jogorvoslati) eljárás lebonyolítása
9. 2018. június 30. 12:00-ig Következmények nélküli kollégiumi férőhely lemondása
9. 2018. július 1-től Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
10. 2018. szeptember 2. Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!

1. 2018. április 30. Kollégiumi férőhely felosztás és ütemterv közzététele
2. 2018. július 2-ig Kollégiumi felvételi tájékoztató felkerül a Honlap(ok)ra
3. 2018. július 26. (tervezett) Felsőoktatási felvételi ponthatár húzás
4. 2018. augusztus 1-ig (szerda) Gólya - Neptun adatbázis átadás - átvétele
5. 2018. augusztus 10-ig (péntek) Tájékoztatás, tanácsadás
6. 2018. augusztus 2. 08:00 óra e-Szoctám rendszer megnyitása
7. 2018. augusztus 10. 15:00 óra Az e-Szoctám rendszerből kinyomtatott pályázati
űrlapleadási, és beérkezési határideje
8. 2018. augusztus 10. 15:00 óra e-Szoctám rendszer lezárása
9. 2018. augusztus 15-ig (szerda) Az e-Szoctám rendszer adatbázisának átadás - átvétele
10. 2018. augusztus 15-ig (szerda) Kollégiumi szociális pontszámok átadás - átvétele
11. 2018. augusztus 16. (csütörtök) Kollégiumi felvételi elbírálás, döntés
12. 2018. augusztus 23. (csütörtök) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) határideje
13. 2018. augusztus 24. (péntek) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) elbírálás, döntés
14. 2018. augusztus 31. 12:00 óra Következmény nélküli férőhely lemondás határideje
15. 2018. augusztus 31-től Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
16. 2018. szeptember 2. Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!

Stipendium Hungaricum hallgatók ügyintézése

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, vagy Erasmus program keretében érkező hallgatók kollégiumi vagy szálláshely ügyintézését a Mobilitási Osztály intézi, személyre szólóan illetve angol nyelvű külön ismertetőben jelzett menetrend szerint. A kollégiumba felvett hallgatók beköltözést és a szobabeosztást a Kollégium biztosítja.