Felvételi adatok a 2019/20-as tanévre

Az alábbi linkre kattintva letölthető a 2019/20-as tanévre elfogadott kollégiumi felvételi eljárási rendje: Kollégiumi felvételi eljárási rend

I. Férőhely eloszlás:

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely szabályzatának 3. § alapján a Kollégium lakóhelyiségei a felhasználás céljától függően hét különböző kategóriába sorolhatóak, amelynek felosztása a következő 2019/2020-as tanévre vonatkozóan:

Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Kollégiumi szálláshely
Budapest: 1 197 fő Összesen Elsős Elsős fellebbezési hely Felsős Felsős fellebbezési hely Eseti Bizottság férőhely kerete
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 112 fő 104 fő 44 fő 1 fő 58 fő 1 fő 23 fő
Kandó Kálmán Kollégium H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. 399 fő 393 fő 167 fő 2 fő 222 fő 2 fő
Óbudai Diákhotel H-1037 Budapest, Nagymihály u. 1-9. 296 fő 110 fő 46 fő 1 fő 62 fő 1 fő
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 390 fő 384 fő 163 fő 2 fő 217 fő 2 fő
Székesfehérvár: 173 fő
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 173 fő 163 fő 69 fő 1 fő 92 fő 1 fő 2 fő
Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Gyakornoki férőhely Szak-kollégiumi szálláshely Nemzetközi szálláshely Kutatói utánpótlás férőhely Oktatói apartman Vendég-szállás
Budapest: 1 197 fő - 8 fő 186 fő 12 fő 17 fő 6 fő
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 112 fő - 8 fő - - - 6 fő
Kandó Kálmán Kollégium H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. 399 fő - - - 6 fő 7 fő -
Óbudai Diákhotel H-1037 Budapest, Nagymihály u. 1-9. 296 fő - - 186 fő - 2 fő -
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 390 fő - - - 6 fő 8 fő -
Székesfehérvár: 173 fő 6 fő - - - 4 fő -
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 173 fő 6 fő - - - 4 fő -

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konkrét tagkollégiumok közötti kollégiumi férőhely elosztás elsős / felsős aránya a jelentkezések és a nemi megoszlás alapján változhat, valamint a nem feltöltött szakkollégiumi szálláshelyek, nemzetközi szálláshelyek, kutatói utánpótlás férőhelyek a kollégiumi felvételi eljárás várólistája számára lesznek megnyitva.

II. Díjszabás és kapcsolódó kiegészítő információk:

II/A: A díjszabás a Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 4. számú melléklete:

2019/2020 tanév
2019. szeptember 1. – 2020. június 30.
havi kollégiumi, illetve szállásdíj
Kaució
Kollégiumi díj
államilag támogatott nappali, gyakornoki férőhely
Önköltséges kollégiumi díj
levelező, esti, önköltséges nappali, kedvezményes passzív
Önköltséges szálláshely díj
Erasmus, egyéb nemzetközi hallgató, nem kedvezményes passzív
Bánki Donát Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
3 000 Ft
Kandó Kálmán Kollégium
IV. kategória
21 000 Ft
alapdíj: 17 475 Ft
szolgáltatási díj: 3 525 Ft
42 000 Ft
65 000 Ft
10 000 Ft
Hotel@BMF Diákotthon
IV. kategória
26 000 Ft
alapdíj: 17 475 Ft
szolgáltatási díj: 8 525 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
5 000 Ft
Óbudai Diákhotel
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
49 000 Ft*
5 000 Ft
Geo Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
3 000 Ft
2019. nyári időszak
2019. július 1 – 2019. augusztus 31.
szállásdíjak / hó
Teljes képzésben résztvevő hallgatók
Erasmus, egyéb nemzetközi hallgató*
Bánki Donát Kollégium
I. kategória
Kandó Kálmán Kollégium
IV. kategória
29 500 Ft
Hotel@BMF Diákotthon
IV. kategória
Óbudai Diákhotel
I. kategória
29 500 Ft
49 000 Ft*
Geo Kollégium
I. kategória
28 320 Ft

*Stipendium Hungaricum esetén lakhatási támogatás keretében rendezve
**Az Óbudai Egyetem azon hallgatói, akik a nyár folyamán a kötelező szakmai gyakorlatukat végzik, a gyakorlat időtartama alatt (4/6/8 hét) az évközben hatályos kollégiumi díj időarányos részét fizetik.

II/B: A lakhatási támogatás megoszlása: a Juttatási és Térítés szabályzat 5. § ed) pontja szerinti felhasználás mértéke a lakhatási támogatás 70%-a.

III. Kollégiumi felvételi eljárás, pontszámítás

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat 31.§ (6) pontjának megfelelő pontozási rendszert 2019-20-as tanév kollégiumi felvételi eljárására vonatkozóan az alábbi táblázatok tartalmazzák, megkülönböztetve az elsőéves (aktuális év szeptemberében először beiratkozó hallgató) és a felsős (már meglévő, beiratkozott, lezárt félévvel rendelkező hallgató) jelentkezőket.

Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 7. számú melléklete.

A pontozás 100 pontos rendszerben történik, melynek eloszlása az alábbiak alapján történik:

Felsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 őszi féléves ÖCSI * 20 EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök
Közösségi pont 0 - 10 Benyújtott hiteles közéleti igazolások
Elsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 Egyetemi felvételi pontszámból (Pe),
homogén csoportokra bontás után
(szak, tagozat, pénzügyi státusz szerint) (Pá)

T=(Pe/Pá - 0,5) * 50
EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök

Pontszámítási szempontok részletezése

 • Tanulmányi teljesítmény (Tanulmányi pont – maximum 40 / 50 pont)
  • Tavaszi jelentkezési időszak („Felsőbb éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény mérőszáma a tanulmányi ösztöndíj megállapításához márciusban használatos összesített csoportindex („Csi”, ahol 0 <= Csi <= 2) felhasználásával a Hallgatói Önkormányzat által kerül meghatározásra. A tanulmányi teljesítménymutató („T”, ahol T = Csi x 20, és 0 <= T <=T).

   T = Csi x 20 (maximum 40 pont)

   Az őszi félévben Erasmus ösztöndíjjal külföldön tartózkodó hallgatók esetében az utolsó itthon töltött aktív lezárt félév, a passzív félévüket töltő hallgatók esetében pedig, az utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra a kollégiumi felvételhez szükséges tanulmányi pontszám.
  • Nyári jelentkezési időszak („Leendő első éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény merőszáma, az „egyetemi felvételi pontszám” alapján kerül meghatározásra.
   1. A Neptun Rendszer leendő elsőéves adatbázisában szereplő hallgatók homogén csoportokba kerülnek besorolásra, melynek alapja a felsőoktatási felvételi rendszerben meghirdetett képzések.
   2. Minden homogén csoportban meghatározásra kerül a csoportátlag, mely az adott csoportban szereplő hallgatók felvételi pontjainak számtani átlaga.
   3. Minden hallgató esetén meghatározásra került a csoportindex, melyet az egyéni felvételi pontszámnak, a hallgató homogén csoportjának csoportátlagával történő osztásával nyerünk.
   4. A tanulmányi pontot az alábbi képlettel kell kiszámítani:

    T = (Csi – 0,5) x 50 (maximum 50 pont)

    (amennyiben 0-nál kisebb, vagy 50-nél nagyobb pontszám jön ki, azt 0 pontra, illetve 50 pontra kell módosítani.)
   5. A más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatók esetében a kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges tanulmányi pont meghatározását az EHÖK tanulmányi alelnöke végzi. A pontszám meghatározásához, a már lezárt féléveket igazoló bizonyítvány vagy index hiteles fénymásolatának leadása szükséges.
 • Szociális helyzet (Szociális pont – maximum 50 pont)
  A hallgató szociális helyzetének megítélésére a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága jogosult. A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges szociális pontszám meghatározása érdekében, a hallgatónak a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján az „e-szoctám” rendszerben elektronikusan kell jelentkeznie, az ott részletezett ismertető útmutatónak megfelelően.
 • Közösségi, közéleti, szakmai, sport tevékenység (Közösségi pont – Maximum 10 pont):
  Kategória Max. pontszám Igazolás kiadója
  Részönkormányzat elnökségi tag 10 Részönkormányzat elnök
  Diákjóléti Bizottság tagja 4 EHÖK alelnök
  Részönkormányzat érdekvédelmi felelős 6 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi érdekvédelmi felelős 8 TKollHÖK elnök
  TKollHÖK elnök 10 EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
  Kiemelkedő sportteljesítmény 6 Sportegyesület szakosztályvezető
  Kollégiumi munkavégzés 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Kari öntevékeny kör vezetője 5 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi öntevékeny kör vezetője 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Könyvtári / hallgatói szolgáltatási / rendezvényszervezési munkavégzés 3 Szolgáltatási igazgató
  ÓE házi TDK 1 – 3. helyezett 4 Kari TDK felelős
  OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas) 5 ÓE TDT elnök
  Kari koordinátorok 8 Részönkormányzat elnök
  Kari munkavégzés 6 Részönkormányzat elnök

IV. Időütemezés

Ütemterv az Óbudai Egyetem jelenlegi, FELSŐS hallgatói részére, a 2019/20-as tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2019. február Kollégiumi szociális pont meghatározása, közzététele
(Módosítás jelzése: április 29 - május 3. (hétfő - péntek)
2. 2019. április 26. Kollégiumi férőhely felosztás és ütemterv közzététele
3. 2019. május 6-án 08:00-tól -
május 12-én 24:00-ig (hétfő - vasárnap)
Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés
4. 2019. május 15 - 17. (szerda - péntek) Előzetes kollégiumi felvételi pontszámok közzététele
5. 2019. május 22-ig (szerda) Kollégiumi jelentkezések elbírálása (döntés, határozat)
6. 2019. május 22-én (szerda) Kollégiumi felvételi eredmények közzététele
7. 2019. május 29-ig (szerda) Fellebbezési (jogorvoslati) eljárás lebonyolítása
8. 2019. június 28. 12:00-ig Következmények nélküli kollégiumi férőhely lemondása
9. 2019. július 1-től Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
10. 2019. szeptember 1. Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!

Ütemterv az Óbudai Egyetem leendő ELSŐS, illetve a 2018/19-es tanév keresztfélévében beiratkozott hallgatói részére, a 2019/20-as tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2019. április 26. Kollégiumi férőhely felosztás és ütemterv közzététele
2. 2019. július 1-ig Kollégiumi felvételi tájékoztató felkerül a Honlap(ok)ra
3. 2019. július 24. (tervezett) Felsőoktatási felvételi ponthatár húzás
4. 2019. július 31-ig (szerda) Gólya - Neptun adatbázis átadás - átvétele
5. 2019. augusztus 9-ig (péntek) Tájékoztatás, tanácsadás
6. 2019. augusztus 1. 08:00 óra e-Szoctám rendszer megnyitása
7. 2019. augusztus 9. 15:00 óra Az e-Szoctám rendszerből kinyomtatott pályázati
űrlapleadási, és beérkezési határideje
8. 2019. augusztus 9. 15:00 óra e-Szoctám rendszer lezárása
9. 2019. augusztus 14-ig (szerda) Kollégiumi szociális pontszámok átadás - átvétele
10. 2019. augusztus 15. (csütörtök) Kollégiumi felvételi elbírálás, döntés
11. 2019. augusztus 22. (csütörtök) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) határideje
12. 2019. augusztus 23. (péntek) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) elbírálás, döntés
13. 2019. augusztus 30. 12:00 óra Következmény nélküli férőhely lemondás határideje
14. 2019. augusztus 30-tól Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
15. 2019. szeptember 1. Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!

Stipendium Hungaricum hallgatók ügyintézése

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, vagy Erasmus illetve egyéb nemzetközi ösztöndíjprogram keretében érkező hallgatók kollégiumi vagy szálláshely ügyintézését a Mobilitási Osztály intézi, személyre szólóan illetve angol nyelvű külön ismertetőben jelzett menetrend szerint. A kollégiumba felvett hallgatók beköltöztetését és a szobabeosztást a Kollégium biztosítja.