Felvételi adatok a 2022/23-as tanévre

Az alábbi linkre kattintva letölthető a 2022/23-as tanévre elfogadott kollégiumi felvételi eljárási rendje: Kollégiumi felvételi eljárási rend

I. Férőhely eloszlás:

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely szabályzatának 3. § alapján a Kollégium lakóhelyiségei a felhasználás céljától függően hét különböző kategóriába sorolhatóak, amelynek felosztása a következő 2022/2023-as tanévre vonatkozóan:

Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Kollégiumi szálláshely
Budapest: 874 fő Összesen Elsős Elsős fellebbezési hely Felsős Felsős fellebbezési hely Eseti Bizottság férőhely kerete
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 116 fő 116 fő 44 fő 1 fő 70 fő 1 fő 20 fő
Kandó Kálmán Kollégium H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. 417 fő 384 fő 146 fő 2 fő 234 fő 2 fő
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 400 fő 374 fő 140 fő 2 fő 230 fő 2 fő
Székesfehérvár: 177 fő 173 fő 48 fő 1 fő 123 fő 1 fő 2 fő
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 177 fő 173 fő 48 fő 1 fő 123 fő 1 fő 2 fő
Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Kutatói utánpótlás hely Egyéb férőhely
Budapest: 874 fő 12 fő 47 fő
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 116 fő - -
Kandó Kálmán Kollégium H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. 417 fő 6 fő 27 fő
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 400 fő 6 fő 20 fő
Székesfehérvár: 177 fő - 4 fő
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 177 fő - 4 fő

Kiegészítő informáciők a férőhely felosztáshoz:

 1. Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók számára: 116 férőhely biztosítása a Kiss Árpád Kollégiumban.
 2. Egyéb férőhely: vendégprofesszori és oktatói szálláshely, összkollégiumi mozgássérült férőhelyek, (egészségügyi) elkülönítő, vis major esetre tartalék férőhely.

II. Díjszabás és kapcsolódó kiegészítő információk:

II/A: A díjszabás a Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 4. számú melléklete:

2022/2023 tanév
2022. szeptember 1. – 2023. június 30. (vizsgaidőszak vége)
havi kollégiumi, illetve szállásdíj
Kollégiumi díj
államilag támogatott nappali, gyakornoki férőhely
Kedvezményes szállásdíj / Önköltségesek kollégiumi díja
önköltséges nappali, levelező, esti
Önköltséges szállásdíj
nemzetközi, nem kedvezményes passzív
Bánki Donát Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
Kandó Kálmán Kollégium
IV. kategória
26 000 Ft
alapdíj: 17 475 Ft
szolgáltatási díj: 8 525 Ft
45 000 Ft
70 000 Ft
Hotel@BMF Diákotthon
IV. kategória
26 000 Ft
alapdíj: 17 475 Ft
szolgáltatási díj: 8 525 Ft
45 000 Ft
70 000 Ft
Geo Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
2022. nyári időszak
2022. július 1. – 2022. augusztus 27.
szállásdíjak / hó
Teljes képzésben résztvevő hallgatók
Erasmus, egyéb nemzetközi hallgató*
Bánki Donát Kollégium
I. kategória
27 500 Ft
33 000 Ft
Kandó Kálmán Kollégium
IV. kategória
35 000 Ft
45 000 Ft
Hotel@BMF Diákotthon
IV. kategória
35 000 Ft
45 000 Ft
Geo Kollégium
I. kategória
27 500 Ft
33 000 Ft

A II/A táblázathoz kiegészítő információk.

 1. A nyári díjszabás csak akkor alkalmazott, amennyiben az adott telephely nyáron kinyit nyári szálláshelyként.

II/B A lakhatási támogatás megoszlása: a Juttatási és Térítés szabályzat 5. § ed) pontja szerinti felhasználás mértéke a lakhatási támogatás 70%-a.

III. Kollégiumi felvételi eljárás, pontszámítás

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat 31.§ (6) pontjának megfelelő pontozási rendszert 2022/23-as tanév kollégiumi felvételi eljárására vonatkozóan az alábbi táblázatok tartalmazzák, megkülönböztetve az elsőéves (aktuális év szeptemberében először beiratkozó hallgató) és a felsős (már meglévő, beiratkozott, lezárt félévvel rendelkező hallgató) jelentkezőket.

Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 7. számú melléklete.

A pontozás 100 pontos rendszerben történik, melynek eloszlása az alábbiak alapján történik:

Felsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 őszi féléves ÖCSI * 20 EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök
Közösségi pont 0 - 10 Benyújtott hiteles közéleti igazolások
Elsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 Egyetemi felvételi pontszámból (Pe),
homogén csoportokra bontás után
(szak, tagozat, pénzügyi státusz szerint) (Pá)

T=(Pe/Pá - 0,5) * 50
EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök

Pontszámítási szempontok részletezése

 • Tanulmányi teljesítmény (Tanulmányi pont – maximum 40 / 50 pont)
  • Tavaszi jelentkezési időszak („Felsőbb éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény mérőszáma a tanulmányi ösztöndíj megállapításához márciusban használatos összesített csoportindex („Csi”, ahol 0 <= Csi <= 2) felhasználásával a Hallgatói Önkormányzat által kerül meghatározásra. A tanulmányi teljesítménymutató („T”, ahol T = Csi x 20, és 0 <= T <=T).

   T = Csi x 20 (maximum 40 pont)

   Az őszi félévben Erasmus ösztöndíjjal külföldön tartózkodó hallgatók esetében az utolsó itthon töltött aktív lezárt félév, a passzív félévüket töltő hallgatók esetében pedig, az utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra a kollégiumi felvételhez szükséges tanulmányi pontszám.
  • Nyári jelentkezési időszak („Leendő első éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény merőszáma, az „egyetemi felvételi pontszám” alapján kerül meghatározásra.
   1. A Neptun Rendszer leendő elsőéves adatbázisában szereplő hallgatók homogén csoportokba kerülnek besorolásra, melynek alapja a felsőoktatási felvételi rendszerben meghirdetett képzések.
   2. Minden homogén csoportban meghatározásra kerül a csoportátlag, mely az adott csoportban szereplő hallgatók felvételi pontjainak számtani átlaga.
   3. Minden hallgató esetén meghatározásra került a csoportindex, melyet az egyéni felvételi pontszámnak, a hallgató homogén csoportjának csoportátlagával történő osztásával nyerünk.
   4. A tanulmányi pontot az alábbi képlettel kell kiszámítani:

    T = (Csi – 0,5) x 50 (maximum 50 pont)

    (amennyiben 0-nál kisebb, vagy 50-nél nagyobb pontszám jön ki, azt 0 pontra, illetve 50 pontra kell módosítani.)
   5. A más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatók esetében a kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges tanulmányi pont meghatározását az EHÖK tanulmányi alelnöke végzi. A pontszám meghatározásához, a már lezárt féléveket igazoló bizonyítvány vagy index hiteles fénymásolatának leadása szükséges.
 • Szociális helyzet (Szociális pont – maximum 50 pont)
  A hallgató szociális helyzetének megítélésére a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága jogosult. A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges szociális pontszám meghatározása érdekében, a hallgatónak a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján az „e-szoctám” rendszerben elektronikusan kell jelentkeznie, az ott részletezett ismertető útmutatónak megfelelően.
 • Közösségi, közéleti, szakmai, sport tevékenység (Közösségi pont – Maximum 10 pont):
  Kategória Max. pontszám Igazolás kiadója
  Részönkormányzat elnökségi tag 10 Részönkormányzat elnök
  Diákjóléti Bizottság tagja 4 EHÖK alelnök
  Részönkormányzat érdekvédelmi felelős 6 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi érdekvédelmi felelős 8 TKollHÖK elnök
  TKollHÖK elnök 10 EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
  Kiemelkedő sportteljesítmény 6 Sportegyesület szakosztályvezető
  Kollégiumi munkavégzés 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Kari öntevékeny kör vezetője 5 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi öntevékeny kör vezetője 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Könyvtári / hallgatói szolgáltatási / rendezvényszervezési munkavégzés 3 Szolgáltatási igazgató
  ÓE házi TDK 1 – 3. helyezett 4 Kari TDK felelős
  OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas) 5 ÓE TDT elnök
  Kari koordinátorok 8 Részönkormányzat elnök
  Kari munkavégzés 6 Részönkormányzat elnök

IV. Időütemezés

Ütemterv az Óbudai Egyetem jelenlegi, FELSŐS hallgatói részére, a 2022/23-as tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2022. február Kollégiumi szociális pont meghatározása, közzététele
2. 2022. május 16. 8:00 - május 20. 14:00 (hétfő - péntek) Utólagos Szoctám leadás
3. 2022. május 23. 8:00 -
május 27. 14:00 (hétfő - péntek)
Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés (NEPTUN!)
4. 2022. június 2-3. (csütörtök - péntek) Előzetes kollégiumi felvételi pontszámok közzététele
5. 2022. június 9-ig (csütörtök) Kollégiumi jelentkezések elbírálása (döntés, határozat)
6. 2022. június 9-ig (csütörtök) Kollégiumi felvételi eredmények közzététele
7. 2022. június 16-ig (csütörtök) Fellebbezési (jogorvoslati) eljárás lebonyolítása
8. 2022. június 30. 12:00 Következmények nélküli kollégiumi férőhely lemondása
9. 2022. július 1-től Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
10. 2022. augusztus 28. 7:00 - 17:00 (kollégiumonként változó) Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja!

Ütemterv az Óbudai Egyetem leendő ELSŐS, illetve a 2021/22-es tanév keresztfélévében beiratkozott hallgatói részére, a 2022/23-as tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2022. július 1-ig Kollégiumi felvételi tájékoztató felkerül a Honlapokra
2. 2022. július 21. (tervezett) Felsőoktatási felvételi ponthatár húzás meghirdetett időpontja. Amennyiben a felvételi ponthatár húzás később lesz, az ütemezésen módosítunk!!!
3. 2022. július 29-ig (péntek) Gólya - Neptun adatbázis átadás - átvétele
4. 2022. augusztus 5-ig (péntek) Tájékoztatás, tanácsadás péntek munkaidő végéig
5. 2022. július 30. 08:00 óra Neptun rendszer megnyitása (szombat)
6. 2022. augusztus 7. 15:00 óra Neptun rendszer lezárása
7. 2022. augusztus 10-ig (szerda) Kollégiumi szociális pontszámok átadás - átvétele
8. 2022. augusztus 11. (csütörtök) Kollégiumi felvételi elbírálás, döntés
9. 2022. augusztus 18. 12:00 (csütörtök) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) határideje
10. 2022. augusztus 18. (csütörtök) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) elbírálás, döntés
11. 2022. augusztus 26. 12:00 óra Következmény nélküli férőhely lemondás határideje
12. 2022. augusztus 27-től Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
13. 2022. augusztus 28. 7:00 - 17:00 (kollégiumonként változó) Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!