Felvételi adatok a 2020/21-es tanévre

Az alábbi linkre kattintva letölthető a 2020/21-es tanévre elfogadott kollégiumi felvételi eljárási rendje: Kollégiumi felvételi eljárási rend

I. Férőhely eloszlás:

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely szabályzatának 3. § alapján a Kollégium lakóhelyiségei a felhasználás céljától függően hét különböző kategóriába sorolhatóak, amelynek felosztása a következő 2020/2021-es tanévre vonatkozóan:

Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Kollégiumi szálláshely
Budapest: 1 146 fő Összesen Elsős Elsős fellebbezési hely Felsős Felsős fellebbezési hely Eseti Bizottság férőhely kerete
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 116 fő 116 fő OE meglévő karok: 50 felső, 8 gólya
YMK: 58 férőhely
23 fő
Kandó Kálmán Kollégium H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. 415 fő 381 fő 118 fő 2 fő 258 fő 3 fő
Kiss Árpád Kollégium H-1034 Budapest, Doberdó út 6/A 2 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő
Óbudai Diákhotel H-1037 Budapest, Nagymihály u. 1-9. 250 fő 100 fő 30 fő 0 fő 70 fő 0 fő
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 400 fő 380 fő 118 fő 2 fő 257 fő ebből
42 YMK
3 fő
Székesfehérvár: 173 fő
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 173 fő 169 fő 52 fő 1 fő 115 fő 1 fő 2 fő
Tagkollégiumok neve Tagkollégiumok címe Férőhely összesen Nemzetközi férőhely Kutatói utánpótlás hely + szakkollégium Oktatói / munkatársi férőhely Tartalék / elkülönítő férőhely
Budapest: 1 146 fő 156 fő 16 fő 19 fő 15 fő
Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. 116 fő - - - -
Kandó Kálmán Kollégium H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. 415 fő 5 fő 10 fő 6 fő 13 fő
Kiss Árpád Kollégium H-1034 Budapest, Doberdó út 6/A 2 fő - - 2 fő -
Óbudai Diákhotel H-1037 Budapest, Nagymihály u. 1-9. 250 fő 147 fő - 3 fő -
Hotel@BMF Diákotthon H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13. 400 fő 4 fő 6 fő 8 fő 2 fő
Székesfehérvár: 173 fő - - 4 fő -
Geo Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. 173 fő - - 4 fő -

Kiegészítő informáciők a férőhely felosztáshoz:

 1. A tagkollégiumi férőhelyek a járványügyi vészhelyzet változásával változhatnak, kijárási korlátozások bevezetése vagy elhelyezés objektumnak való kiürítés esetén a férőhelyek száma csökkenhet.
 2. A 2020. augusztus 1-én az Óbudai Egyetembe integrálódó Ybl Miklós Építéstudományi Kar Mária utcai tagkollégiuma nem nyit ki a 2020/21-es tanévre. Az YMK hallgatói számára a Bánki Donát Kollégium keretében 58 férőhely kerül elkülönítésre elsős és felsős BSc hallgatók számára. További 42 férőhely került kialakításra a Hotel@BMF Diákotthon keretében YMK felsős hallgatói számára. Az YMK kollégiumi eljárást mind a felsős, mind az elsős felvételi eljárást saját hatáskörben a KOB keretében bonyolítja.
  https://www.ymmf.hu/index.php/hu/karunk/szerv-egysegek/kollegium
 3. 2020. szeptember 1-től az Óbudai Egyetem összes tagkollégiumának várólistáját egységes rendszerben kezeli a budapesti Felvételi Bizottság.
 4. A konkrét tagkollégiumok közötti kollégiumi férőhely elosztás elsős / felsős aránya a jelentkezések és a nemi megoszlás alapján változhat.
 5. A nem feltöltött szakkollégiumi szálláshelyek, nemzetközi szálláshelyek, kutatói utánpótlás férőhelyek a kollégiumi felvételi eljárás várólistája számára lesznek megnyitva.
 6. Az Óbudai Egyetem kollégiumi eljárásban a Bánki Donát Kollégiumba a felsős hallgatóknak szóló első, nem módosított felvételi eljárás alapján a tagkollégiumba első helyen jelentkezők és a módosított eljárásban felvételi kérelmet benyújtók közül az ÓE felvételi pontszámítás alapján 50 helyig a Bánki Donát Kollégiumban kerül elhelyezésre.
 7. A Kiss Árpád Kollégium felújítása után és a használatbavételi engedélyek megléte esetén fogad hallgatókat.

II. Díjszabás és kapcsolódó kiegészítő információk:

II/A: A díjszabás a Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 4. számú melléklete:

2020/2021 tanév
2020. szeptember 1. – 2021. június 30.
havi kollégiumi, illetve szállásdíj
Kaució
Kollégiumi díj
államilag támogatott nappali, gyakornoki férőhely
Kedvezményes szállásdíj / Önköltségesek kollégiumi díja
önköltséges nappali, levelező, esti
Önköltséges szállásdíj
nemzetközi, nem kedvezményes passzív
Bánki Donát Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
3 000 Ft
Kandó Kálmán Kollégium
IV. kategória
21 000 Ft
alapdíj: 17 475 Ft
szolgáltatási díj: 3 525 Ft
42 000 Ft
65 000 Ft
10 000 Ft
Hotel@BMF Diákotthon
IV. kategória
26 000 Ft
alapdíj: 17 475 Ft
szolgáltatási díj: 8 525 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
5 000 Ft
Óbudai Diákhotel
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
52 000 Ft
5 000 Ft
Kiss Árpád Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
3 000 Ft
Geo Kollégium
I. kategória
16 000 Ft
alapdíj: 9 320 Ft
szolgáltatási díj: 6 680 Ft
33 000 Ft
40 000 Ft
3 000 Ft
2020. nyári időszak
2020. július 1 – 2020. augusztus 31.
szállásdíjak / hó
Teljes képzésben résztvevő hallgatók
Erasmus, egyéb nemzetközi hallgató*
Bánki Donát Kollégium
I. kategória
31 500 Ft
40 000 Ft
Kandó Kálmán Kollégium
IV. kategória
-
-
Hotel@BMF Diákotthon
IV. kategória
-
-
Óbudai Diákhotel
I. kategória
31 500 Ft
52 000 Ft
Kiss Árpád Kollégium
I. kategória
-
-
Geo Kollégium
I. kategória
31 500 Ft
40 000 Ft

A II/A táblázathoz kiegészítő információk.

 1. A 2020. évi járványügyi veszélyhelyzet miatt meghosszabbított záróvizsga időszak következtésben a nyári díjszabások 2020. július 16-tól lépnek életbe.
 2. A nyári díjszabás csak akkor alkalmazott, amennyiben az adott telephely nyáron kinyit nyári szálláshelyként.
 3. Stipendium Hungaricum esetén lakhatási támogatás keretében rendezve
 4. Az Óbudai Egyetem azon hallgatói, akik a nyár folyamán a kötelező szakmai gyakorlatukat végzik, a gyakorlat időtartama alatt (4/6/8 hét) az évközben hatályos kollégiumi díj időarányos részét fizetik.

II/B A lakhatási támogatás megoszlása: a Juttatási és Térítés szabályzat 5. § ed) pontja szerinti felhasználás mértéke a lakhatási támogatás 70%-a.

III. Kollégiumi felvételi eljárás, pontszámítás

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat 31.§ (6) pontjának megfelelő pontozási rendszert 2020-21-es tanév kollégiumi felvételi eljárására vonatkozóan az alábbi táblázatok tartalmazzák, megkülönböztetve az elsőéves (aktuális év szeptemberében először beiratkozó hallgató) és a felsős (már meglévő, beiratkozott, lezárt félévvel rendelkező hallgató) jelentkezőket.

Hallgatói juttatási és térítési szabályzat 7. számú melléklete.

A pontozás 100 pontos rendszerben történik, melynek eloszlása az alábbiak alapján történik:

Felsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 őszi féléves ÖCSI * 20 EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök
Közösségi pont 0 - 10 Benyújtott hiteles közéleti igazolások
Elsőévesekre vonatkozóan
Kategória Mértéke
(min. - max.)
Alapja Felelős
Szociális pont 0 - 50 szociális pont * 50
max. szociális pont
DJB
Tanulmányi pont 0 - 40 Egyetemi felvételi pontszámból (Pe),
homogén csoportokra bontás után
(szak, tagozat, pénzügyi státusz szerint) (Pá)

T=(Pe/Pá - 0,5) * 50
EHÖK tanulmányi
ügyekért felelős elnökségi
tag és Kari HÖK alelnökök

Pontszámítási szempontok részletezése

 • Tanulmányi teljesítmény (Tanulmányi pont – maximum 40 / 50 pont)
  • Tavaszi jelentkezési időszak („Felsőbb éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény mérőszáma a tanulmányi ösztöndíj megállapításához márciusban használatos összesített csoportindex („Csi”, ahol 0 <= Csi <= 2) felhasználásával a Hallgatói Önkormányzat által kerül meghatározásra. A tanulmányi teljesítménymutató („T”, ahol T = Csi x 20, és 0 <= T <=T).

   T = Csi x 20 (maximum 40 pont)

   Az őszi félévben Erasmus ösztöndíjjal külföldön tartózkodó hallgatók esetében az utolsó itthon töltött aktív lezárt félév, a passzív félévüket töltő hallgatók esetében pedig, az utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra a kollégiumi felvételhez szükséges tanulmányi pontszám.
  • Nyári jelentkezési időszak („Leendő első éves hallgató”): A tanulmányi teljesítmény merőszáma, az „egyetemi felvételi pontszám” alapján kerül meghatározásra.
   1. A Neptun Rendszer leendő elsőéves adatbázisában szereplő hallgatók homogén csoportokba kerülnek besorolásra, melynek alapja a felsőoktatási felvételi rendszerben meghirdetett képzések.
   2. Minden homogén csoportban meghatározásra kerül a csoportátlag, mely az adott csoportban szereplő hallgatók felvételi pontjainak számtani átlaga.
   3. Minden hallgató esetén meghatározásra került a csoportindex, melyet az egyéni felvételi pontszámnak, a hallgató homogén csoportjának csoportátlagával történő osztásával nyerünk.
   4. A tanulmányi pontot az alábbi képlettel kell kiszámítani:

    T = (Csi – 0,5) x 50 (maximum 50 pont)

    (amennyiben 0-nál kisebb, vagy 50-nél nagyobb pontszám jön ki, azt 0 pontra, illetve 50 pontra kell módosítani.)
   5. A más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatók esetében a kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges tanulmányi pont meghatározását az EHÖK tanulmányi alelnöke végzi. A pontszám meghatározásához, a már lezárt féléveket igazoló bizonyítvány vagy index hiteles fénymásolatának leadása szükséges.
 • Szociális helyzet (Szociális pont – maximum 50 pont)
  A hallgató szociális helyzetének megítélésére a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága jogosult. A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges szociális pontszám meghatározása érdekében, a hallgatónak a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján az „e-szoctám” rendszerben elektronikusan kell jelentkeznie, az ott részletezett ismertető útmutatónak megfelelően.
 • Közösségi, közéleti, szakmai, sport tevékenység (Közösségi pont – Maximum 10 pont):
  Kategória Max. pontszám Igazolás kiadója
  Részönkormányzat elnökségi tag 10 Részönkormányzat elnök
  Diákjóléti Bizottság tagja 4 EHÖK alelnök
  Részönkormányzat érdekvédelmi felelős 6 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi érdekvédelmi felelős 8 TKollHÖK elnök
  TKollHÖK elnök 10 EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
  Kiemelkedő sportteljesítmény 6 Sportegyesület szakosztályvezető
  Kollégiumi munkavégzés 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Kari öntevékeny kör vezetője 5 Részönkormányzat elnök
  Kollégiumi öntevékeny kör vezetője 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
  Könyvtári / hallgatói szolgáltatási / rendezvényszervezési munkavégzés 3 Szolgáltatási igazgató
  ÓE házi TDK 1 – 3. helyezett 4 Kari TDK felelős
  OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas) 5 ÓE TDT elnök
  Kari koordinátorok 8 Részönkormányzat elnök
  Kari munkavégzés 6 Részönkormányzat elnök
  EHÖK elnökségi tag 10 EHÖK elnök
  Részönkormányzat elnöke 10 EHÖK elnök
  EHÖK elnök 10 Szolgáltatási igazgató

IV. Időütemezés

Ütemterv az Óbudai Egyetem jelenlegi, FELSŐS hallgatói részére, a 2020/21-es tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2020. február Kollégiumi szociális pont meghatározása, közzététele
2. 2020. május 10-13. E-szoctám rendszer megnyitása, szociális pontszám módosítási lehetősége
3. 2020. június 10-én 10:00-tól -
június 15-én 12:00-ig (szerda - hétfő)
Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés (NEPTUN!)
4. 2020. június 16-ig (kedd) Kollégiumi jelentkezések elbírálása (döntés, határozat)
5. 2020. június 16-ig (kedd) Kollégiumi felvételi eredmények közzététele
6. 2020. június 23-ig (kedd) Fellebbezési (jogorvoslati) eljárás lebonyolítása
7. 2020. július 8. 12:00-ig Következmények nélküli kollégiumi férőhely lemondása
8. 2020. július 9-től Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
9. 2020. augusztus 30. 8:00 - 17:00 Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!

Ütemterv az Óbudai Egyetem leendő ELSŐS, illetve a 2019/20-as tanév keresztfélévében beiratkozott hallgatói részére, a 2020/21-es tanévre szóló kollégiumi jelentkezéshez és felvételi eljáráshoz

1. 2020. július 1-ig Kollégiumi felvételi tájékoztató felkerül a Honlapokra
2. 2020. július 23. (tervezett) Felsőoktatási felvételi ponthatár húzás meghirdetett időpontja. Amennyiben a felvételi ponthatár húzás később lesz, az ütemezésen módosítunk!!!
3. 2020. július 31-ig (péntek) Gólya - Neptun adatbázis átadás - átvétele
4. 2020. augusztus 7-ig (péntek) Tájékoztatás, tanácsadás
5. 2020. augusztus 1. 08:00 óra Neptun rendszer megnyitása (szombat)
6. 2020. augusztus 9. 15:00 óra Neptun rendszer lezárása
7. 2020. augusztus 12-ig (szerda) Kollégiumi szociális pontszámok átadás - átvétele
8. 2020. augusztus 13. (csütörtök) Kollégiumi felvételi elbírálás, döntés
9. 2020. augusztus 19. 12:00 (szerda) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) határideje
10. 2020. augusztus 19. (szerda) Kollégiumi fellebbezés (jogorvoslat) elbírálás, döntés
11. 2020. augusztus 28. 12:00 óra Következmény nélküli férőhely lemondás határideje
12. 2020. augusztus 28-tól Várólista, folyamatos értesítéssel és feltöltéssel
13. 2020. augusztus 30. 8:00 - 17:00 Kollégiumi beköltözés

Az ütemtervtől való eltérés jogát az Óbudai Egyetem fenntartja – különös tekintettel hatósági adatközlésekre, felvételi ponthatár húzás konkrét időszakára!

Stipendium Hungaricum hallgatók ügyintézése

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, vagy Erasmus illetve egyéb nemzetközi ösztöndíjprogram keretében érkező hallgatók kollégiumi vagy szálláshely ügyintézését a Mobilitási Osztály intézi, személyre szólóan illetve angol nyelvű külön ismertetőben jelzett menetrend szerint. A kollégiumba felvett hallgatók beköltöztetését és a szobabeosztást a Kollégium biztosítja.

Bentlakó, illetve hallgatói jogviszonnyal már rendelkező hallgatókra vonatkozó határidők

1. 2020. május 29. (péntek) Nyilatkoztatás dátuma kollégiumi férőhely igényről
2. 2020. június 3-ig (szerda) Kollégiumi lakhatást 2020. szeptember 1-től igénylők végleges névsorának átadása Kollégiumi részére
3. 2020. augusztus 28. 12:00 Következmény nélküli férőhely lemondás határideje

Új Stipendium Hungaricum hallgatókra vonatkozó határidők

1. 2020. augusztus 19. (szerda) Kollégiumi lakhatást 2020. szeptember 1-től igénylők előzetes névsorának átadása Kollégiumi részére - jelölve a biztosan érkezőket és az opcionális érkezőket
2. 2020. szeptember 2. 12:00 Következmény nélküli férőhely lemondás illetve Magyarországra érkezés legkésőbbi határideje
3. 2020. szeptember 3. Kollégiumi lakhatást 2020. szeptember 1-től igénylők végleges névsorának átadása Kollégiumi részére

A kollégiumba felvett hallgatók beköltöztetését és a szobabeosztást a Kollégium biztosítja.

A 2020. augusztus 1-től integrálódó Ybl Miklós Építéstudományi Kar kollégiumi eljárás 2020-ban eltérő ütemezése

Jelentkezési határidő (e-mailben): 2020. augusztus 14. 12:00 óra.

Jelentkezéshez postázandó igazolások beküldési határideje: 2020. augusztus 14. 12:00 óra.

Hiánypótlás: 2020. augusztus. 18. 12:00 óra.

Értesítés az eredményekről: 2020. augusztus 20. 9:00

Következmény nélküli férőhely lemondás: 2020. augusztus 20. 16:00

Beköltözési időszak: 2020. augusztus 30. (vasárnap) 9:00 -16.00 közöttA felvételt nem nyert hallgatók bekerülnek az Óbudai Egyetem várólistájára és a többi tagkollégium esetleges üres férőhelyeiről értesítést kapnak.

Ybl Miklós Építéstudományi Kar kollégiumi felvételi eljárás elérhetőségek:

Facebook

ybl.kolijelentkezes@gmail.com