Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem jelenlegi hallgatói részére

koll_felv_felsos_jelentkezes_22_23

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés feltételei:

 • A 2022/23-as tanévben aktív hallgatói jogviszony, valamint az aktuális képzésen legalább egy lezárt aktív félév az Óbudai Egyetemen.
 • Nincs megkötés a képzési formát, pénzügyi státuszt illetően.
 • Nem lehet a Kollégiummal (Óbudai Egyetemmel) szemben fennálló, lejárt esedékességű pénzügyi tartozás.
 • A képzés helyétől eltérő állandó lakcím.
 • Sikeres felvétel esetén, a teljes idejű képzésen (nappali), a pénzügyi státusznak megfelelő térítési díj fizetése.
 • Esti, levelező és távoktatásos képzésen résztvevő hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen.

Jelentkezési időszak:

 • 2022. május 23-án 08:00 órától - május 27-én 14:00 óráig

Jelentkezés módja:

 • A Neptun (https://neptun.uni-obuda.hu/) rendszerbe való belépes után az „Ügyintézés” menü „Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani. A „Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a „Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a „Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt. A jelentkezési időszak kiválasztása után az „Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a „Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani. A „Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg. Ezek után a „Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről (a „Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).*

ÓE közéleti igazolás

Közéleti igazolás:

 • A közéleti igazolás leadási határideje: 2022. május 27. 14:00
 • A kiadó szervezeteknek kell eljuttatni az igazolásokat a kollégiumhoz.
 • A letölthető táblázatot (ÓE közéleti igazolás) kell kitöltve papíros formában a Kandó Kálmán Kollégiumba eljuttatni, valamint egy összesítő táblázatot a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu címre megküldeni.
 • A táblázatot a pontok kiadására jogosult személynek kell megküldenie (több esetén az egyiknek), különben a leadott pontokat a Felvételi Bizottság nem veszi figyelembe!
 • A táblázat egy sora egy hallgató egy kategóriájához tartozó pontjait tartalmazza (amennyiben valaki több kategóriában is pontot ad ugyanannak a hallgatónak, azokat külön sorban kell feltüntetni).

Az alábbi linkre kattintva letölthető a Rektor, valamint az EHŐK elnök által elfogadott kollégiumi felvételi eljárás rendje: Dokumentum