ÓE logó

Óbudai Egyetem

Kollégiumának

Bánki Donát Kollégiuma


Képgaléria (új)


Képgaléria (régi)

Bánki Donát Kollégium épülete Bánki Donát Kollégium térkép
H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8.
Tel.: (1) 666 5764
A kollégium vezetői
Tagkollégium-vezető:
Bodáné Szegi Ildikó
Ügyintéző:
Rumi László Zsolt
Diákvezető:
Nagy László
A kollégium irányítása

Az Egyetem Kollégiumának Tagkollégiumaként, mint önálló szervezeti egység működik. A működés a tagkollégiumvezető irányításával és a Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével valósul meg.

A kollégium adatai
Férőhelyek száma:
112 fő

Szobák férőhelyei, megoszlása:

2 ágyas:
18 db
4 ágyas:
13 db
6 ágyas:
4 db

Emeletenként megfelelő számú zuhanyzó, mosdó, WC, teakonyha, kiegészítő felszerelésként mikrohullámú sütő, minikonyha, automata mosógép és vasalási lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére. Minden szobában van Internet, és kábel TV csatlakozás, valamint vezetékes telefon, továbbá hűtőszekrény. Az épületben található még kondicionáló terem, tanulószoba, asztaliteniszezési lehetőség, Wifi, számítógépterem, és több kulturális helyiség, műholdas TV-csatlakozással.

Házirend

A felvételi rendszer

Jelentkezés a HÖK e-Szoctám rendszerén keresztül történik. A kérelmeket a Kollégiumi Felvételi Bizottság bírálja el. (Tanulmányi teljesítmény, szociális helyzet, és a közösségi tevékenység szempontok alapján.)

Hagyományos rendezvények
 • Kirándulások
 • Házi sportversenyek (ping-pong, foci, kosár, csocsó, póker)
 • Színház és múzeumlátogatások
 • Mikulás és Karácsonyi ünnepség
 • Nőnap
 • Teaház, Filmklub
 • Kollégiumi Ballagás
 • Küldöttgyűlések
A kollégiumban működő körök
 • Szakmai Tudományos Műhely
 • Központi számítógépterem
 • Tagkollégiumi HÖK iroda
 • Tanulmányokat segítő konzultációk
 • Póker kör
 • Kondicionáló és testépítő kör
 • Asztalitenisz kör
 • Filmklub
 • Teaház
 • Szabadidős programokat szervező kör
 • Podma fitness
 • Podma Zenei Kör
 • Média kör
 • Csapatsportokat kedvelők köre
A kollégium kapcsolatai

A kollégium nyitott minden külső és belső együttműködésre.

A Kollégium megközelíthetősége

Nyugati pályaudvartól gyalogosan 5 perc sétával.

A történelmi múlt és a jelen

A Podmaniczky utcai négyemeletes bérház jellegű épület 1974-ben került az Egyetem jogelődjének a kezelésébe. Az első években a kollégium nem volt önálló szervezeti egység, és az igazgató is csak mellékállásban látta el feladatát, de a létszám növekedése, illetve a jelentkező üzemeltetési problémák egész embert kívántak meg. Ezt felismerve az akkori vezetés 1980-ban létrehozta a főállású kollégiumi igazgató státuszt. Önálló szervezeti egységgé csak ezt követően vált a Kollégium. Az eltelt évek során folyamatosan szükség volt felújítási és állagmegóvási munkálatokra, hogy az épület műszaki állapota megfeleljen, a hallgatók lakhatási és tanulási feltételeinek.

Így kerülhetett sor többek között a gázüzemű fűtési rendszerre történő átállásra, 2 db új kazán telepítésére, az épület teljes elektromos hálózatának cseréjére, a kerületi kábel TV hálózathoz való kapcsolódásra, energiatakarékos világítási rendszer kiépítésére, továbbá a teljes fűtés-csőhálózatát és fűtési rendszer korszerűsítésére, valamint a fontosabb épületgépészeti berendezések lecserélésére. Pályázati forrásokból sikerült egy internetes, multimédiás számítógépes laboratóriumot kialakítanunk, melyet az óta is folyamatosan fejlesztünk, így az jelenleg is megfelel a kor kihívásainak és követelményeinek.

Sikerült minden szobában kiépítenünk az Internet, valamint a kábel TV csatlakozási végpontokat is. Napjainkban az épület teljes Wifi lefedettsége is biztosított. Sikerült lecserélnünk az elavult telefonalközpontunkat, egy digitális, minden igényt kielégítő központra, mely lehetővé teszi a távolról történő programozást és felügyeletet. Mára hallgatóink tanulmányi, szakmai,- és tudományos tevékenységét, a kor követelményinek megfelelően berendezett tanulószobák, számítógéptermek, és egyéb kiszolgálói helyiségek biztosítják. A lakószobák bútorzatának 90 %-a is megújult és lecserélődött. A szobák zsúfoltságát emeletes ágyak elhelyezésével, illetve a létszám csökkentésével, a szobák méreteihez igazított férőhelyszámmal orvosoltuk.

Az elmúlt időszak további komoly feladata volt a teakonyhák felújítása, az eszközpark lecserélése, a zuhanyzók, mosdók és a WC helyiségek felújítása, burkolatának cseréje és szigetelése. Szintén az elmúlt években sikerült kiépíteni a kollégiumban egy füst- és tűzjelző rendszert, mely nagyban növeli a hallgatók biztonságérzetét. Folyamatosan kicserélődtek az elhasználódott PVC burkolatok az épületben.

A T-Com támogatásával minden szobába egy-egy fővonallal ellátott telefonkészülék került beüzemelésre. A jelzett munkálatokat és beszerzéseket az egyetem saját forrásaiból, a kollégiumi férőhelyek nyári hasznosításából, illetve pályázati pénzekből valósítottuk meg. Az eltelt évek nemcsak az épület korszerűsítésében jelentettek nagy változást, hanem a kollégiumi élet, a közösségi munka fejlődésében is. Az önálló gazdálkodási szervezeti egységként való működés megkövetelte a megfelelő szervezeti keretek, és szabályzatok kidolgozását, a megfelelő demokratikus alapokon működő kollégiumi rendszer kiépítését. Munkánkat és igyekezetünket a Művelődési és Közoktatási Minisztérium l983-ban a Kiváló Kollégium cím adományozásával ismerte el.

A 2000-ben végrehajtott integrációt követően sikeresen bekapcsolódtunk a nagy Főiskola vérkeringésébe, mint az integrált kollégiumi rendszer egyik Tagkollégiuma. Alkalmazásra került az egységes gazdálkodási (TÜSZ) rendszer, bevezettük a Poszeidon elektronikus iktatási és nyilvántartó rendszert. Csatlakoztunk a szintén újonnan bevezetett egységes hallgatói nyilvántartó (NEPTUN) rendszerhez. A Kollégium Neptun rendszergazdájának köszönhetően gördülékennyé vált az üres férőhelyek feltöltése, illetve naprakészek a térítési,- és szolgáltatási díjak nyilvántartásai. Bekapcsolódtunk a Főiskola Minőségbiztosítási rendszerének kiépítési,- és tanúsítási, illetve akkreditációs folyamatába, ennek során részvettünk a szükséges képzéseken és tréningeken, illetve fogadtuk az egyes látogató bizottságokat.

Az új szervezeti felállásban új hallgatói önkormányzati struktúra alakult ki, mely nem csak formailag különbözik a régitől, de tartalmában is megváltozott. Külön vált az állami vezetés és a hallgatói vezetés. A hallgatók önállóan szervezik és irányítják a közösségi életet, képviselik a hallgatói elképzeléseket, illetve védik érdekeiket.

Kollégiumunk aktív tagja és meghatározó szerepet tölt be a Felsőoktatási Kollégiumok világában, ami nagyban meghatározza a szakmai munka irányvonalát. A FEKOSZ testületében Kollégiumunkból többen töltöttek, illetve töltenek be vezető tisztséget. Jelenleg Visnyei László az Ellenőrző Bizottság elnöke, Balogh József pedig, a szervezet Elnökségének a tagja.

Az elért eredményeket, valamint az elődök munkáját tisztelnünk kell, amely arra kötelez bennünket, hogy mindig a minőségi munkára és fejlesztésekre fektessük a hangsúlyt.

A Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat Podmaniczky utcai helyzetjelentése

Az Óbudai Egyetem Kollégiumának Bánki Donát Tagkollégiuma a VI. ker. Podmaniczky utca 8. alatt található Budapesten.Kollégiumunkban a kis diáklétszámnak köszönhetően nagyon barátságos éscsaládias a légkör. A közösségi munka eredményesebb összefogása és az információáramlásbiztosítása érdekében, szintfelelősi rendszer működik a kollégiumban.Korszerűen felszerelt számítógéptermünk lehetővé teszi a könnyebb tanuláslehetőségét. Napjainkban már minden lakószobában elérhető az Internetvezetékes, illetve vezeték nélküli (WIFI) hálózata, valamint a kábel TV,továbbá telefonfővonal és hűtőszekrény is biztosított. Mindez sok pénzbe ésenergiába került, amiért köszönet jár az Egyetem vezetésének. A sportolni vágyófiatalok is meg találhatják a kedvükre való mozgást. A földszinten lévőközösségi termekben lehetőség van az asztaliteniszezésre, csocsózásra, illetvedartsozásra is, amit szinte naponta, sokszor még éjjel is igénybe vesznek abentlakók. Az erősödni vágyó hallgatók a szerény méretű, de jól felszereltkonditeremben találhatják meg a mozgás örömét.

A kollégiumban kezdett el működni a jogelőd főiskola klubja, a Rudas Klub, amely története során 8 alkalommal nyerte el a Kiváló Ifjúsági Klub címet. Később, a gazdasági, társadalmi és politikai változások hatására, sajnálatos módon a Klub megszűnt. Napjainkban a hallgatók szórakozását az egyetemi rendezvények, és a főváros kínálta programok biztosítják.

Ha valaki pihenésre vágyik, a klubhelységben meghitt beszélgetésekre, tudáscserére és tévénézésre is lehetőség van. A kollégiumban működő körök is ennek szellemében alakulnak, hiszen minden lakó azt a lehetőséget veheti igénybe a tanulásra, pihenésre és szórakozásra, amihez kedve van, ezért is mondható családiasnak a légkör. A kollégium állami vezetésével a kapcsolat partnerinek mondható, jellemző a hallgatóbarát hozzáállás. A szolgáltatások színvonalának szinten tartása, valamint a legégetőbb problémák felszínre hozása érdekében, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével, kérdőíves Hallgatói Elégedettségmérést végeznek, melynek eredményeit felhasználják a fejlesztések során.

A kollégium diákjainak lehetőséget biztosítunk kedvező áron színház-, illetve kiállítás látogatására, valamint az úszni szeretőhallgatóknak uszodabérlet használatát is biztosítjuk, amely teljesen ingyenesszámukra. A két nagy tanulószobánkban a diákok közösen, nyugodt körülményekközött tanulhatnak, segítve egymásnak és nagyobb kedvet formálva ez által atanuláshoz. Ennek a segítségnek különösen a vizsgaidőszakban van nagyjelentősége. A közös tanulások több diákunk vizsgaidőszakát mentették már meg.A kollégiumi hagyományokat a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat segítségévelápoljuk. A diákirodában, nyitvatartási időben fénymásolni, internetezni,tanulni és szükség esetén beszélgetni, illetve tanácsokat is lehet kérni ahallgatói önkormányzat tagjaitól. A kollégiumi ballagás minden évbenfelpezsdíti a diákok életét, de ezen túl számos rendezvényünk van, mint példáula közös Mikulás, Karácsonyi és Nőnapi megemlékezések, vagy éppen vetélkedők, amelyek fő szervezője a Hallgatói Önkormányzat. Hagyományosan sportversenyeket is szervezünk kosárlabda, teremfoci és az asztalitenisz sportágakban.

Minden évben hagyomány az elsős diákok fogadása, amely jó hangulatú vetélkedőkkel és ismerkedési esttel teszi lehetővé a könnyebb beilleszkedést. A szervezett programokat egészítik ki a beszélgetések, közös játékok, közös időtöltések az unalmasabb estéken. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat szoros kapcsolatot tart fenn az Egyetem többi Tagkollégiumának Hallgatói Diákvezetőivel, amely további lehetőségeket biztosít a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez, ezen túlmenően partneri viszonyt alakított ki, az Egyetemi-és a Kari Hallgatói Önkormányzatokkal is, melynek számos előnyét élvezhetik hallgatóink.

Az országban végbemenő gazdasági és társadalmi változások hatására, az elmúlt évek során jelentősen átalakult a kollégium szerepe. A tárgyi és személyi feltételek megteremtése és a továbbfejlődés egyre nehezebb, a közösségeket összetartó erő, illetve a hallgatói öntevékenység visszaesett. Az elkövetkező időszak feladata, az elért eredmények megtartása mellett, tevékenységünk tartalmi színvonalának az emelése.