ÓE logó

Óbudai Egyetem

Kollégiumának

Lébényi Pál Kollégiuma

Lébényi Pál Kollégium épülete Lébényi Pál Kollégium térkép

Képgaléria

H-8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 10.
Tel.: (22) 506-528, (22) 506-529
Tel./Fax.: (22) 506-528, (22) 506-529
A kollégium vezetői
Kollégiumvezető:
Schneider Tibor
Műszaki ügyintéző:
Pataki Edina Mária
Diákvezető:
Örsi Fanni
A kollégium irányítása

Az Egyetem Kollégiumának Tagkollégiumaként, mint önálló szervezeti egység működik. A működés a tagkollégiumi igazgató irányításával és a Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével valósul meg.

A kollégium adatai
Férőhelyek száma:
112 fő

Szobák férőhelyei, megoszlása:

2 ágyas:
2 db
3 ágyas:
24 db
4 ágyas:
9 db

Kollégiumi eseménynaptár

A felvételi rendszer

Jelentkezés a HÖK e-Szoctám rendszerén keresztül történik. A kérelmeket a Kollégiumi Felvételi Bizottság bírálja el. (Tanulmányi teljesítmény, szociális helyzet, és a közösségi tevékenység szempontok alapján.)

Hagyományos rendezvények
  • Gólyák beavatása
  • Mikulás Party
  • Karácsonyi évbúcsúztató
  • Szilveszter
  • Véradás
  • Bográcsozás
  • Számítógépes játékbajnokság
  • Sportbajnokságok
Szálláslehetőségek (vendégszoba)

Kettő, két ágyas fürdőszobás vendégszoba működik illetve a hallgatók saját szobájában is lehetséges a vendégfogadás.

A kollégiumban működő körök
A kollégium kapcsolatai

A kollégium nyitott minden külső és belső együttműködésre.

A Kollégium megközelíthetősége

Az autóbusz pályaudvartól 15 perc, a vasútállomástól 10 perc gyalogosan sétálva ugyanez a városközpontból 5 perc.

Az Óbudai Egyetem Lébényi Pál Kollégiumának, az egykori Székesfehérvári Kandó Kollégiumnak a története

Az egyetemi kollégium az iskolától távol élő diákok otthona. Diákotthonban élni függetlensé-get és felelősséget jelent. A család gondoskodását nélkülözve minden hallgatónak egyedül kell helytállnia és leküzdenie a nehézségeket. A gondok megoldásában a kollégiumi közösség nyújthat segítséget.

A kollégium célja az otthon biztosítása mellett az önállóságra, értelmiségi létformára való fel-készítés. Lehetővé teszi a tanulást, a szórakozást, teret ad az önkormányzati irányítás gyakor-lására.

Az egykori Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 1970-ben nyitotta meg székesfe-hérvári kihelyezett tagozatát. Ma már a Kandó Főiskola nem létezik, a Budapesti Műszaki Fő-iskola Kandó Kálmán Főiskolai Karaként él tovább.

A Székesfehérvári Kandó Kollégium a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola kihe-lyezett tagozatával együtt egy időben kezdte meg működését. Az épületet korábban Radnóti Miklós Fiúkollégium néven középiskolás diákok elhelyezésére szolgált, majd diákotthon lét-rehozásához kapta meg azt a főiskola.

A Kandó Kollégium első, alapító igazgatója Lébényi Pál volt, aki 1988-ig állt az intézmény élén. 1988-tól 1995-ig dr. Surányi István volt az igazgató, majd 1995-től Boda Attila vette át az irányítást, akit 2016-ban Schneider Tibor váltott.

A diákotthonban kezdetben 72 hallgató elhelyezésére volt lehetőség. A földszinten hat há-romágyas szobában lányok laktak, az emeleten 18 db, szintén háromágyas szobában fiúk kap-tak helyet. A földszinten étterem és konyha is működött, mely a város lakói számára is nyitva állt.

Az épületet 1976-ban és 1992-ben átépítették. A későbbi, férőhelynövelő felújítás során a konyha és az étterem megszűnt, a földszinten újabb szobákat alakítottak ki, ezzel a kollégium 122 kollégista befogadására vált alkalmassá. Az emelet beosztása nem változott, azonban a földszinten új, négyágyas szobák nyíltak.

A későbbi években a kollégium fejlődése leginkább az informatikai szolgáltatások terén mu-tatkozott meg. A kollégiumban élő hallgatók szakmája a számítástechnika, ezért különösen fontos, hogy az Internet megjelenésével minél több hallgató tudja saját számítógépét rákap-csolni a világhálóra. Ennek érdekében a hallgatók megtervezték és kiépítették, és mind a mai napig működtetik és folyamatosan fejlesztik azt a számítógép-hálózatot, amely lehetővé teszi, hogy a gépek egymással is kapcsolatban lehessenek, és a külvilággal is összekapcsolódhassa-nak az Internet segítségével. Ma minden igénylő nagyon gyors Internet kapcsolattal rendelke-zik. A kollégiumban mintegy 90-100 hallgató üzemelteti saját számítógépét.

Időközben a főiskola megváltoztatta a nevét, és egyúttal bővítette képzési profilját is. A kihe-lyezett tagozatból alakult meg a Számítógéptechnikai Intézet. Így kerültek az intézetbe először műszaki menedzser, majd műszaki informatika szakos hallgatók is.

A felsőfokú oktatás átszervezése során integrálódtak a felsőoktatási intézmények. 2000. január 1-jével megalakult az ország legnagyobb műszaki főiskolája, a Budapesti Műszaki Főiskola. Alapítói a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Köny-nyűipari Főiskola. Az új főiskolán öt kar alakult, melynek keretei között Székesfehérváron há-rom kar hallgatói tanulnak (Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági Kar és Neumann János Informatikai Kar), így a kollégium is e karok hallgatóinak elhelyezésére szolgál.

A korábbi főiskolák mindegyikének volt saját kollégiuma (a Kandónak kettő, az egyik Szé-kesfehérváron). A főiskolai integrációval egy időben a budapesti kollégiumok is egy szervezeti egységbe, közös irányítás alá kerültek, Balogh József vezetésével. Kormányzati utasításra 2004. január 1-jétől a székesfehérvári kollégium is integrálódott a budapesti kollégiumokkal, ezzel kikerült a Kandó Kar, illetve a Számítógéptechnikai Intézet fennhatósága alól.

A - most már egységes - Főiskolai Kollégium négy saját kollégium üzemeltetése mellett három budapesti bérleményben is helyez el kollégistákat. A saját kollégiumokban közel ezer hallgató él, a bérleményekkel együtt, összesen mintegy 1300 - 1400 fő szállásául szolgál a hét épület. Közülük 113-an élnek a székesfehérvári kollégiumban.

A Főiskola és külföldi partnerintézményei közötti kapcsolat eredményeképpen gyakran laknak a kollégiumban külföldi hallgatók is.

A diákotthon 1982-ben a Művelődésügyi Minisztérium és a KISZ Központi Bizottsága Egye-temi és Főiskolai Tanácsa döntésének értelmében elnyerte a Kollégium címet, és azóta nevében is kollégiumként működik.

A kollégium megalapítása óta úgy hozza döntéseit, hogy a diákok is részt vesznek az irányí-tásban. Korábban a Kommunista Ifjúsági Szövetség keretei között, majd a rendszerváltás után, a Hallgatói Önkormányzatok megalakulásával, ezen önkormányzatokkal működik együtt a kollégium állami vezetése.

Az országban az elsők között jött létre a BMF kollégiumaiban a Kollégiumi Hallgatói Ön-kormányzat, mely hatékony működésével minta lehet más felsőoktatási intézmények számára is.

Az integrációt követő időszakban gyors ütemben folyik az épület felújítása. A hallgatók kol-légiumi díja egy ideig tartalmazott egy olyan keretet, amely a komfortnövelő felújításokra szolgált. Felhasználása a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével történik.

Ennek a keretnek a felhasználásával, valamint a főiskola saját pénzforrásainak bevonásával sikerült felújítani illetve berendezni a kollégium összes vizesblokkját és konyháját.

A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány támogatásával egy teljes informatikai arzenállal felsze-relt klubterem áll a hallgatók rendelkezésre.

A kollégium 2006-ban, névadó ünnepség keretében az alapító igazgató Lébényi Pál nevét vet-te fel.

2009. december 31-én megszűnt a Budapesti Műszaki Főiskola. Jogutódja az Óbudai Egye-tem, mely a 400 éve, Zsigmond király által alapított egyetem, valamint a Budapesti Műszaki Főiskola utódjaként határozza meg magát. A 2010. január 1-jével megalapított új intézmény több lehetőséget teremt a hallhatók számára, mint ami eddig rendelkezésükre állt, megtartva mindazokat az értékeket, amelyek korábban a főiskolát jellemezték.

35 év telt el az egykori Kandó Főiskola kihelyezett tagozata kollégiumának megalakulása óta. Ez alatt az időszak alatt több átépítés, működésbeli és irányítási változás és tulajdonosváltás is történt.

Ma az Óbudai Egyetem Kollégiumának Lébényi Pál Kollégiuma azonban ugyanazt a célt tűzi maga elé, mint az elődintézmények a létrehozásukkor: lakóinak otthonaként boldog, harmoni-kus, emberi kapcsolatokban gazdag életvitelre teremtsen lehetőséget, ugyanakkor a szakmai fejlődésre, tanulásra is legyen ösztönző.