Galéria

Bánki Donát KollégiumBánki Donát Kollégium

Központi számítógépterem


Vezető elérhetősége

Név
Gyurecz György kollégiumi tanár
Szoba
108.

Célkitűzések

Lehetőség biztosítása azon hallgatóknak, akik nem rendelkeznek számítógéppel (Laptop), hogy a tanulmányaikban, illetve a Neptun rendszerben történő ügyintézés során ne szenvedjenek hátrányt. Új tervezőszoftverek és felhasználói programok esetén lehetőség azok bemutatására. A gépterem, mely az I. emelet 101-es szobában található, nyitva tartásában a hallgatók időbeosztásához igazodik.

Programok és lehetőségek

A számítógépterem felügyelőinek névsora és a működési rend megtalálható a gépterem ajtaján és a kollégiumi hirdetőkön.
Konkrét előadás, illetve szakmai program a Kollégium belső információs csatornáin keresztül kerül meghirdetésre.

Működési rend

 • A számítógépeket csak a kollégisták és vendégeik használhatják. A vendégért a vendéglátó felel.
 • Házi vagy beadandó feladatot, TDK, illetve Diploma munkát készítők előnyt élveznek a gépek használatában.
 • A C: meghajtó írásvédett, az oda elmentett adatok a számítógép újraindításával elvesznek. A saját adatállományokat a D: meghajtón lehet elhelyezni.
 • A korlátozottan vagy egyáltalán nem használható számítógépet, illetve a gépteremben lévő bármilyen hibát jelezni kell a portán és a TKollHÖK tagjainak vagy a kollégiumi tanároknak!
 • A számítógépeket megbontani, a helyükről elmozdítani, a gépteremből kivinni szigorúan tilos!
 • A nyomtatásért járó pénzt a becsületkasszába kell bedobni.
 • A számítógépért a felhasználó teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik!
 • A számítógépterem kulcsának a portán van a helye. A gépterembe történő belépést, a kulcsfelvételt, és leadást, vagy átadást regisztrálni kell a portán!
 • A számítógépteremből utolsóként távozó ellenőrzi, hogy mindegyik gép ki van-e kapcsolva, rend van-e a teremben, lekapcsolja a világítást, bezárja a termet és a kulcsot a portára leadja.
 • A kollégiumi tanárok és a TKollHÖK tagjai bármikor ellenőrizhetik a gépterem rendjét.
A számítógépteremben TILOS:
 • Hangoskodni, másokat a munkában zavarni, tiszteletlenül viselkedni.
 • Ételt vagy italt fogyasztani, és dohányozni.
 • Vírusos adathordozót a számítógéphez csatlakoztatni.
 • Rendszer állományokat átírni vagy törölni.

 • A számítógépteremben 24 órás vagyonvédelmi megfigyelő rendszer működik!

  A teremrend megsértése figyelmeztetést, a teremből való kitiltást, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után!

Ügyeleti rend

(érvényes a szorgalmi és vizsgaidőszakban)
  Hétköznapokon:
 • 08:00 - 16:00: Csányi Zoltán kollégiumi tanár, Neptun-rendszergazda, I. em. 105-ös szoba vagy TkollHÖK elnökségi tagok
 • 16:00 - 24:00: TKollHÖK elnökségi tagok vagy Gyurecz György adjunktus, kollégiumi tanár, I. em. 108-as szoba

 • Hétvégeken:
 • Időpont egyeztetéssel: Gyurecz György adjunktus, kollégiumi tanár, I. em. 108-as szoba vagy TKollHÖK elnökségi tagok

 • A számítógépek és a teremben elhelyezett egyéb eszközök (nyomtató, szkenner, stb.) csak a kifüggesztett teremrendnek megfelelően használhatók!

  A nyomtatás önfenntartó, a festékkazetta töltés árát a becsületkasszában gyűjtjük. Ha kifogy a festék, kérjük, hogy jelezzék a TKollHÖK tagoknak!