Lemondás

A kollégiumi férőhely lemondására a hallgatói jogviszony megszűnésének kivételével csak indokolt esetben van lehetőség. Tanév közben a hallgatónak a tárgyhó 15. napjáig kell a hó végi lemondását e-mailben jeleznie az illetékes tagkollégium-vezetőnek, valamint az illetékes Felvételi Bizottságnak. A lemondást a kollégiumigazgató hagyja jóvá. A jelzett határidőn túli lemondás esetén, illetve a lemondás jóváhagyása hiányában a következő havi kollégiumi díj kiírásra kerül a hallgató részére, amit a hallgatónak meg kell fizetnie. A lemondás jóváhagyásának hiányába a kollégiumi díjat mindaddig kötelező megfizetni, amíg a kollégiumigazgató a díjfizetési kötelezettség eltörlését jóvá nem hagyja.

Módja: e-mailben az illetékes tagkollégium-vezetőnél, illetve Felvételi Bizottságnál

Időpontja: legkésőbb a tárgyhó 15. napja

Levél minimális tartalma:

  • Név
  • Neptun-kód
  • Kollégium
  • Lemondás rövid indoka
  • Lemondás időpontja