Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás az Óbudai Egyetem leendő, illetve keresztfélévben kezdett hallgatói részére

Kollégiumi elhelyezésre pályázhat mindenki, aki a következő tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonyban fog állni az Egyetemmel függetlenül attól, hogy milyen képzési szinten (Foszk, BSc/BA, MSc/MA), finanszírozási formán (Á/K) végzi tanulmányait, illetve létesített hallgatói jogviszonyt, amennyiben a képzési hely közigazgatási határain kívül rendelkezik állandó lakóhellyel. Esti, levelező és távoktatásos képzésen tanuló hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen. A kollégiumi elhelyezés az egész tanévre (10 hónap) szól. A pályázati kérelmekről pontozásos rendszer alapján születik döntés.

Pontszámítás:

Összesen 100 pont érhető el ( Fp = S + T )

 1. Tanulmányi (T) pontszám (0 ….. 50 pont)
  1. A Neptun Rendszer leendő elsőéves adatbázisában szereplő hallgatók homogén csoportokba kerülnek besorolásra, melynek alapja a felsőoktatási felvételi rendszerben meghirdetett képzések.
  2. Minden homogén csoportban meghatározásra kerül a csoportátlag, mely az adott csoportban szereplő hallgatók felvételi pontjainak számtani átlaga.
  3. Minden hallgató esetén meghatározásra került a csoportindex, melyet az egyéni felvételi pontszámnak, a hallgató homogén csoportjának csoportátlagával történő osztásával nyerünk.
  4. A tanulmányi pontot az alábbi képlettel kell kiszámítani:
   T = (Csi – 0,5) x 50      (maximum 50 pont)
   (amennyiben 0-nál kisebb, vagy 50-nél nagyobb pontszám jön ki, azt 0 pontra, illetve 50 pontra kell módosítani)
  5. A más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgatók esetében a kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges tanulmányi pont meghatározását az EHÖK tanulmányi alelnöke végzi. A pontszám meghatározásához, a már lezárt féléveket igazoló bizonyítvány vagy index hiteles fénymásolatának leadása szükséges.
 2. Kollégiumi szociális (S) pontszám (0 ….. 50 pont)
  A hallgató szociális helyzetének megítélésére a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága jogosult. A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges szociális pontszám meghatározása érdekében, a hallgatónak a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján az „e-Szoctám” rendszerben elektronikusan kell jelentkeznie, az ott részletezett ismertető útmutatónak megfelelően.

Jelentkezés menete:

 • A Neptun rendszerbe való belépés után az “Ügyintézés” menü “Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani.
 • A “Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a “Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a “Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt!
 • A jelentkezési időszak kiválasztása után az “Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a “Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani.
 • A “Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg.
 • Ezek után a “Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről, valamint a Jelentkezés státuszánál a “Jelentkezett” feliratnak kell megjelennie. (a “Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat igénylése:

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) e-Szoctám portálján, a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon keresztül lehet az igénylést leadni.

 • A bejelentkezés után a szociális helyzet megállapításához és felméréséhez, a „Szoctám” menüpontra kattintva a „<X>. Őszi Szoctám (Gólya)” időszakban lehet megadni a szükséges adatokat (<X> helyén a megfelelő dátumot kell keresni).
 • Az űrlap kitöltése után az eredeti igazolásokat szkennelve, vagy jó minőségű fotóként kell a rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak megfelelően.

Kollégiumi felvételi igény leadása esetén párhuzamosan kell igényelni a „Rendszeres Szociális Ösztöndíjat” is, különben a kollégiumi szociális pontszám 0 pont lesz.

Ezzel párhuzamosan az e-Szoctám rendszerben véglegesített pályázati űrlapot hitelesítve be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére. A leadott pályázatokat nem szükséges papír alapon leadni, ügyfélkapun keresztül kell hitelesíteni. Ennek menetéről ide kattintva találhattok egy segédletet.

További tudnivalók:

 • A hallgató igényként tetszőleges kollégiumi helyszínt jelölhet meg azokat rangsorolva attól függően, hogy hol, milyen komfortfokozatú és szolgáltatásokat biztosító férőhelyen szeretne lakni, illetve milyen nagyságú kollégiumi térítési díj fizetését tudja vállalni.
 • A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, illetve az elhelyezés egy tanévre szól (szeptember – június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10 hónap) terjed ki.
 • A benyújtandó igazolások három hónapnál régebbiek nem lehetnek, és azoknak az eredeti példányát kell az e-Szoctám rendszerbe feltölteni. Az e-Szoctám rendszerbe csak az eredeti igazolások színesen beszkennelt változatát vagy jó minőségű fotóját fogadjuk el. Az igazolásokat meg kell tartani egész félév alatt, mivel a Diákjóléti Bizottság fenntartja a jogot azok bekérésére és ellenőrzésére.
 • A megfelelő igazolásokat a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon található „Segédlet” menüpont tartalmazza.

A felvételi döntésről a határozatot mindenki Neptun-üzenet formájában, illetve a Neptun-rendszerben megadott e-mail címére írásban kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani, csak a határozatban leírt, illetve a Kollégium honlapján megadott módon lehet.