Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás az Óbudai Egyetem jelenlegi hallgatói részére

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés feltételei:

 • A vonatkozó tanévben aktív hallgatói jogviszony, valamint az aktuális képzésen legalább egy lezárt aktív félév az Óbudai Egyetemen.
 • Nincs megkötés a képzési formát, pénzügyi státuszt illetően.
 • Nem lehet a Kollégiummal (Óbudai Egyetemmel) szemben fennálló, lejárt esedékességű pénzügyi tartozás.
 • A képzés helyétől eltérő állandó lakcím.
 • Sikeres felvétel esetén, a teljes idejű képzésen (nappali), a pénzügyi státusznak megfelelő térítési díj fizetése.
 • Esti, levelező és távoktatásos képzésen résztvevő hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen!

Pontszámítás:

Összesen 100 pont érhető el ( Fp = S + T + K )

 1. Kollégiumi szociális (S) pontszám (0 ….. 50 pont)
  A jelentkezők a jelentkezés félévében leadott rendszeres szociális ösztöndíj pályázat pontjainak arányában kerül meghatározásra.
 2. Tanulmányi (T) pontszám (0 ….. 40 pont)
  A tanulmányi pontszám az utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye alapján kerül meghatározásra (ÖCSI x 20 = Kollégiumi tanulmányi pontszám).
 3. Kollégiumi közéleti (K) pontszám (0 ….. 10 pont)
  A jelentkezés tanévben kifejtett közösségi, közéleti, sport, szakmai, és tudományos munka alapján a Kollégiumi Felvételi Bizottság állapítja meg. Az ehhez szükséges adatokat és igazolásokat, a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére kell leadni.

Közéleti pontok számítása:

Katégória Maximálisan adható pontszám Igazolás kiadója
Részönkormányzat elnökségi tag 10 Részönkormányzat elnök
Diákjóléti Bizottság tagja 4 EHÖK szociális ügyekért felelős elnökségi tagja
Részönkormányzat érdekvédelmi felelős 6 Részönkormányzat elnök
Kollégiumi érdekvédelmi felelős 8 TKollHÖK elnök
TKollHÖK elnök 10 EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
Kiemelkedő sportteljesítmény 6 Sportegyesület szakosztályvezető
Kollégiumi munkavégzés 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
Kari öntevékeny kör vezetője 5 Részönkormányzat elnök
Kollégiumi öntevékeny kör vezetője 8 Kollégium vezetőjének és TKollHÖK elnökének együttes igazolása
ÓE házi TDK 1 – 3. helyezett 4 Kari TDK felelős
OTDK 1 – 6. helyezett (különdíjas) 5 ÓE TDT elnök
Kari koordinátorok 8 Részönkormányzat elnök
Kari munkavégzés 6 Részönkormányzat elnök

Közéleti pontok igazolása:

A közéleti igazolásokat a Kollégium Honlapjáról letölthető nyomtatvány felhasználásával, a fenti táblázat szerint megnevezett szervezeteknél és személyeknél lehet igényelni, kitöltetni és a megfelelő pontszámot megadva leadni.

Leadási határidő: A felvételi jelentkezés vége.

Leadás helyszíne: A kiadó szervezetek juttatják el az igazolásokat, a Felvételi Bizottság számára papíros formában (a honlapon megtalálható sablont kitöltve), valamint elektronikus formában egy összesítő táblázatot.

Jelentkezés menete:

 1. Kollégiumi szociális pont meghatározása
  A jelentkezés félévére meghirdetett rendszeres szociális ösztöndíj pályázat jelenti a kollégiumi szociális pont meghatározásának az alapját, melyet mindenkinek meg fognak határozni, aki részt vesz a májusban meghirdetésre kerülő kollégiumi felvételi eljáráson. Amennyiben valakinek a szociális ösztöndíj pályázatának státusza „Elutasítva”, úgy „0” kollégiumi szociális ponttal számol a Felvételi Bizottság.
 2. Utólagos Szoctám leadás
  Akik az 1-es pontban meghatározott időpontban nem adtak le pályázatot vagy helyzetük nagy mértékben változott, azoknak lehetőségük van pályázatuk leadására az e-Szoctám oldalán keresztül ( https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ ).
 3. Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés
  • A rendszerbe való belépes után az “Ügyintézés” menü “Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani.
  • A “Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a “Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a “Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt!
  • A jelentkezési időszak kiválasztása után az “Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a “Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani.
  • A “Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg.
  • Ezek után a “Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről, valamint a Jelentkezés státuszánál a “Jelentkezett” feliratnak kell megjelennie. (a “Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).
 4. Előzetes kollégiumi felvételi pontszámok közzététele
  Közzétételre kerülnek az előzetes, részletes kollégiumi felvételi pontszámok a Kollégium ( http://koll.uni-obuda.hu/ ), illetve az EHÖK honlapján ( http://hok.uni-obuda.hu/ ). Amennyiben valaki nem ért egyet a kiszámított pontszámával, az ebben az időszakban reklamációval élhet a pontszámot meghatározó illetékes szervezetnél, személynél.
 5. Kollégiumi jelentkezések elbírálása (döntés, határozat)
  Kiszámításra kerülnek a kollégiumi felvételi pontszámok ( Fp = S + T + K ), mely alapján csökkenő sorrendben feltöltésre kerülnek a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek.
 6. Kollégiumi felvételi eredmények közzététele
  Kihirdetésre kerül a felvételi döntés eredménye a Kollégium ( http://koll.uni-obuda.hu/ ), illetve az EHÖK honlapján (http://hok.uni-obuda.hu/), emellett Neptun üzenetben értesítésre kerül mindenki, aki a jelentkezésen részt vett. Az elutasított hallgatók a felvételi döntésről szóló Neptun üzenetben, illetve a Kollégium honlapján megadott módon, fellebbezési (jogorvoslati) lehetőséggel élhetnek.
 7. Fellebbezési (jogorvoslati) eljárás lebonyolítása
  Elbírálásra és kihirdetésre kerül a fellebbezések eredménye a Kollégium ( http://koll.uni-obuda.hu/ ), illetve az EHÖK honlapján ( http://hok.uni-obuda.hu/ ), emellett Neptun üzenet formájában értesítünk mindenkit, aki fellebbezést nyújtott be. További fellebbezésre nincs lehetőség!
 8. Következmény nélküli férőhely lemondás határideje
  A jelzett határidőn túli lemondás esetén a szeptember havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére, melynek befizetése kötelező.
 9. Várólista
  A megüresedő helyekre folyamatos jelentkezést, várólistás rendszert alakítunk ki. Ennek részletei a Kollégium honlapján ( http://koll.uni-obuda.hu/ ) később kerülnek meghirdetésre.