Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás eredmények a 2023/24-es tanévre, az Egyetem leendő hallgatói részére

A kollégiumi felvételi eljárás eredményei – BUDAPEST, I. fok:

Eredmények

INFORMÁCIÓK:

Fellebbezési határidő: 2023. augusztus 24., 12:00.

Kizárólag az elutasított hallgatók fellebbezhetnek!

A fellebbezés módja: Méltányossági kérelem küldése a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu címre, amely tartalmazza a Neptun-kódot, (amennyiben az eredeti sorrendtől eltér) a kívánt kollégiumot és a rövid, de méltányolható indokot.

Bánki Donát Kollégium:27 pont és 4 koll. szocpont
Hotel@BMF Diákotthon:27 pont és 1 koll. szocpont
Kandó Kálmán Kollégium:31 pont és 6 koll. szocpont

A kollégiumi felvételi eljárás eredményei – SZÉKESFEHÉRVÁR, I. fok:

INFORMÁCIÓK:

Geo Kollégium (Székesfehérvár):Nincs ponthatár

A következmények nélküli lemondás határideje mindkét telephely esetén: 2023. augusztus 25. 12:00

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2023/24-es tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére

A 2023/24-es tanévre történő kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás részletes időütemterve

Tisztelt „leendő” Hallgatók!

A nyár közepén (július 26.) került sor a felsőoktatási felvételi ponthatárok meghúzására. Ezt követően az Egyetem, Neptunon keresztül értesíti a hozzá jelentkezett hallgatókat az eredményről, és a további teendőkről. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy azoknak, akik keresztfélévben kezdték meg tanulmányaikat, illetve az előző tanévre kerültek felvételre, de pl.: technikusi képzésen vettek részt, vagy egyéb oknál fogva halasztottak egy tanévet, az Egyetem Tanulmányi Osztályai már nem fognak új értesítést küldeni, ezért a beiratkozással és a félévkezdéssel kapcsolatos teendőiket önállóan kell intézniük. Sikeres felvételi esetén azok számára, akik nem az Egyetem képzési helyszínén laknak, illetve bejárásukat nem tudják megoldani, az Egyetemi Kollégium biztosíthat lakhatási lehetőséget, melyről további információt talál, a koll.uni-obuda.hu címen. Esti, levelező és távoktatásos képzésen részt vevő hallgatók, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhatnak kollégiumi férőhelyen.

A kollégiumi elhelyezés nem jár alanyi jogon. Kollégiumi férőhelyre pályázni kell, és külön felvételi eljárás keretében bírálják el a pályázatokat. A központi felvételi eljárás időütemezése miatt erre már csak augusztusban kerülhet sor. A nyári időszak ügyintézési lassúsága miatt, ezzel a tájékoztatóval szeretnénk segíteni Önöknek, hogy a kollégiumi felvételi eljáráson való részvétel érdekében mire ügyeljenek, milyen anyagokat keressenek a felvételi csomagban, illetve milyen igazolásokat szerezzenek be, akár már most azonnal, hogy az igen szoros határidőket tartani lehessen, és hallgatótársaikkal együtt egyenlő eséllyel pályázhassanak a kollégiumi férőhelyekre.

A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges teendők és határidők:
A 2023/24-es tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez jelentkezni, csak az egyetem Neptun portálján keresztül, a neptun.uni-obuda.hu oldalon, bejelentkezés után lehet.

 • A rendszerbe való belépes után az “Ügyintézés” menü “Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani.
 • A “Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a “Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a “Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt!
 • A jelentkezési időszak kiválasztása után az “Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a “Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani.
 • A “Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg.
 • Ezek után a “Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről, valamint a Jelentkezés státuszánál a “Jelentkezett” feliratnak kell megjelennie. (a “Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).

A tanulmányi teljesítmény pontszámot az Egyetem határozza meg a hallgató felvételi (bekerülési) pontszámából.

Rendszeres szociális ösztöndíj igénylése:
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) e-Szoctám portálján, az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon keresztül lehet az igénylést leadni.

 • A bejelentkezés után a szociális helyzet megállapításához és felméréséhez, a „Szoctám” menüpontra kattintva a „2023/24. Őszi Szoctám (Gólya)” időszakban lehet megadni a szükséges adatokat.
 • Az űrlap kitöltése után az eredeti igazolásokat szkennelve, vagy jó minőségű fotóként kell a rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak megfelelően.

Kollégiumi felvételi igény leadása esetén párhuzamosan kell igényelni a „Rendszeres Szociális Ösztöndíjat” is, különben a kollégiumi szociális pontszám 0 pont lesz.

Jelentkezési időszak a Neptun rendszerben: 2023. július 29. 8:00 óra – augusztus 6. 15:00 óra

Ezzel párhuzamosan az e-Szoctám rendszerben véglegesített pályázati űrlapot hitelesítve be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére. A leadott pályázatokat nem szükséges papír alapon leadni, ügyfélkapun keresztül kell hitelesíteni.

További tudnivalók a kollégiumi felvételi eljáráson való részvételről:

 • A hallgató igényként tetszőleges kollégiumi helyszínt jelölhet meg azokat rangsorolva attól függően, hogy hol, milyen komfortfokozatú és szolgáltatásokat biztosító férőhelyen szeretne lakni, illetve milyen nagyságú kollégiumi térítési díj fizetését tudja vállalni.
 • A kollégiumi díjak az alábbi oldalon találhatók meg: Kollégiumi díjak
 • A kollégiumokról részletesebb leírások a főoldalon lejjebb görgetve a kártyákra kattintva találhatók.
 • A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, illetve az elhelyezés egy tanévre szól (szeptember – június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10 hónap) terjed ki.

A szoros határidők betartása érdekében, már most előre be lehet szerezni a szükséges igazolásokat, melyekről részletes segédletet és bővebb információt, az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon találhat.

A hallgatókra vonatkozó egyéb hasznos információkat, a hok.uni-obuda.hu és a eszoctam.hok.uni-obuda.hu címeken találhatnak.

A felvételi kérelmek elbírálására 2023. augusztus 9-ig kerül sor. A felvételi döntésről a határozatot mindenki Neptun-üzenet formájában, illetve a Neptun-rendszerben megadott e-mail címére írásban kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani, csak a határozatban leírt, illetve a Kollégium honlapján megadott módon lehet.

További információk a kollégiumi felvételivel kapcsolatban a honlapon megtalálható Felvételi rendben, illetve a “Felvételi” menü “Gólya” menüpontjában találhatók.

A 2023/24-es tanévre meghirdetett felsős kollégiumi felvételi eljárás eredményei

Kedves Jelentkezők!

A felvételi döntés eredményét, határozatát minden jelentkező megkapta Neptun-üzenetként, valamint a Neptunban megadott e-mail címére.

A határozatok tartalmaznak minden szükséges további információt.

Az idei ponthatárok a következőképp alakultak:

Bánki Donát Kollégium28 pont ebből 0 szocpont
Hotel@BMF Diákotthon32 pont ebből 9 szocpont
Kandó Kálmán Kollégium30 pont ebből 0 szocpont
Geo Kollégiumnincs ponthatár

Azonos pontszám esetén a szociális pont rangsorol!

INFORMÁCIÓK:

Fellebbezési határidő: 2023. június 18. (vasárnap), 23:59.

Kizárólag a helyhiány miatt elutasított jelentkezők fellebbezhetnek!

Fellebbezés módja: budapesti kollégium esetén a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu, székesfehérvári kollégium esetén a felveteli.szfv@koll.uni-obuda.hu címre küldött méltányossági kérelem.

A fellebbezés szükséges tartalma:

 • név
 • Neptun-kód
 • az összes elfogadható kollégium neve (ha eltér a jelentkezésnél megjelölt sorrendtől)
 • rövid, méltányolható indok (legfeljebb 1000 karakter) a levél törzsében.

A felvettek számára a lemondási határidő: 2023. július 10., 12:00.

Lemondás módja: budapesti kollégium esetén a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu, székesfehérvári kollégium esetén a felveteli.szfv@koll.uni-obuda.hu címre küldött e-mail, melyben szerepel a Neptun-kód, név, kollégium neve, esetleg egy rövid indok, de a levélben mindenképp utaljon valami arra, hogy lemondásról van szó.

A fenti határidő után a szeptemberi díjat ki kell írnunk a hallgató számára.

NEPTUN-KÓD megadása minden levélben KÖTELEZŐ!

A 2023/24-es tanévre meghirdetett felsős kollégiumi felvételi eljárás előzetes pontszámai

Az előzetes kollégiumi felvételi pontszámok megtekinthetőek az alábbi linkre kattintva (amennyiben a #ÉRTÉK! felirat látható, ott az adatok bekérése még folyamatban van, így amikor az megérkezik, a lista frissülni fog):

Előzetes kollégiumi felvételi pontszámok

A kollégiumi jelentkezések elbírálása, illetve eredményeinek kihirdetése 2023. június 12-én várható!

Kollégiumi szociális pont:

A kollégiumi szociális pontok számítása 3 lépésben történik:

 • Februárban kiszámításra kerül a hallgató szociális pontja
 • A kollégiumi szociális pontszám meghatározásánál súlyozottan veszik figyelembe a lakóhely és a képzési hely közti távolságot (ha az illető megadta a távolságot a szoctám igénylésnél)
 • Utolsó lépésként megnézik, hogy a kollégiumba jelentkezett hallgatók közt mekkora a legmagasabb súlyozott szociális pontszám, majd átalakítva az 50 pontos kollégiumi rendszerbe, ennek az értéknek feleltetik meg a maximálisan adható 50 kollégiumi szociális pontot. A művelet során kialakult arányszám határozza meg azt a szorzót, amely alkalmazásával képzik a többi jelentkező kollégiumi szociális pontját.

Hibás pontszám, vagy a szociális ponttal kapcsolatos egyéb kérdés esetén a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu címen lehet jelentkezni.

Kollégiumi tanulmányi pont:

Számítása: az utolsó lezárt aktív félév ÖCSI-je * 20 kerekítve

Közéleti pontok:

Hibás pontszám, vagy a közösségi/közéleti ponttal kapcsolatos egyéb kérdés esetén a furedi.dominik@uni-obuda.hu címen lehet jelentkezni.

A pontszámokkal kapcsolatos észrevételeket legkésőbb péntek (2023.06.09.) 23:59-ig várjuk, figyelembe véve az ellenőrzéshez szükséges időt.

A jelentkezésről lemaradók kizárólag a várólistára kérhetik fel magukat, melyre leghamarabb június 20-tól van lehetőség!

Az alábbi oldalon megtalálhatók a várólistára való jelentkezés módja: Várólista

A Neptun-kód megadása minden levélben kötelező, az azonosíthatóság érdekében!

Nyári szálláslehetőségek az Óbudai Egyetem hallgatói számára – 2023

Az Óbudai Egyetem hallgatói számára meghirdetett, kedvezményes nyári szállásra az érintett kollégiumokhoz tartozó jelentkezési lapok elérhetőek az alábbi hivatkozásokon (a kollégium nevére kattintva letölthető):

Budapesten:

Székesfehérváron:

Jelentkezni, a kitöltött adatlap leadásával lehet. Az adatlapokat abban a kollégiumi irodában kell leadni, ahova a jelentkezés szól a nyárra!

Amennyiben a nyár folyamán valaki szakmai/termelési gyakorlaton vesz részt, azt igazolni kell az Egyetem (TO, Kar, Intézet stb.) által. – az igazolásokat legkésőbb július 7-ig fogadjuk el!

A felvételről a megjelölt kollégiumban lehet érdeklődni 2023. június 15. után.

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2023/24-es tanévre, az Óbudai Egyetem jelenlegi hallgatói részére

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés feltételei:

 • A 2023/24-es tanévben aktív hallgatói jogviszony, valamint az aktuális képzésen legalább egy lezárt aktív félév az Óbudai Egyetemen – a keresztfélévben kezdő hallgatók (2022/23/2-es félévben) kollégiumi felvétel szempontjából gólyának számítanak, így nekik az augusztusi kollégiumi felvételi időszak alatt kell jelentkezniük!
 • Nincs megkötés a képzési formát, pénzügyi státuszt illetően.
 • Nem lehet a Kollégiummal (Óbudai Egyetemmel) szemben fennálló, lejárt esedékességű pénzügyi tartozás.
 • A képzés helyétől eltérő állandó lakcím.
 • Sikeres felvétel esetén, a teljes idejű képzésen (nappali), a pénzügyi státusznak megfelelő térítési díj fizetése.
 • Esti, levelező és távoktatásos képzésen résztvevő hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen.

Jelentkezési időszak:

2023. május 29-én 08:00 órától – június 4-én 23:59 óráig

Jelentkezés módja:

A Neptun (https://neptun.uni-obuda.hu/) rendszerbe való belépés után az „Ügyintézés” menü „Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani. A „Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a „Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a „Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt. A jelentkezési időszak kiválasztása után az „Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a „Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani. A „Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg. Ezek után a „Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről (a „Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).

Közéleti igazolás:

 • A közéleti igazolás leadási határideje: 2023. június 2. 14:00
 • A kiadó szervezeteknek kell eljuttatni az igazolásokat a kollégiumhoz.
 • A letölthető táblázatot (ÓE közéleti igazolás) kell kitöltve papíros formában a Kandó Kálmán Kollégiumba eljuttatni, valamint egy összesítő táblázatot a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu címre megküldeni.
 • A táblázatot a pontok kiadására jogosult személynek kell megküldenie (több esetén az egyiknek), különben a leadott pontokat a Felvételi Bizottság nem veszi figyelembe!
 • A táblázat egy sora egy hallgató egy kategóriájához tartozó pontjait tartalmazza (amennyiben valaki több kategóriában is pontot ad ugyanannak a hallgatónak, azokat külön sorban kell feltüntetni).

Az alábbi linken megtalálható a részletes leírás (általános): leírás, illetve ide kattintva megtekinthető a Rektor, az Oktatási rektorhelyettes, valamint az EHŐK elnök által elfogadott kollégiumi felvételi eljárás rendje.

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás eredmények a 2022/23-as tanévre, az Egyetem leendő hallgatói részére

A kollégiumi felvételi eljárás eredményei – BUDAPEST, I. fok:

Eredmények

INFORMÁCIÓK:

Fellebbezési határidő: 2022. augusztus 18., 12:00.

Kizárólag az elutasított hallgatók fellebbezhetnek!

A fellebbezés módja: Méltányossági kérelem küldése a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu címre, amely tartalmazza a Neptun-kódot, (amennyiben az eredeti sorrendtől eltér) a kívánt kollégiumot és a rövid, de méltányolható indokot.

Bánki Donát Kollégium:24 pont és 2 koll. szocpont
Hotel@BMF Diákotthon:25 pont és 2 koll. szocpont
Kandó Kálmán Kollégium:30 pont és 2 koll. szocpont

A kollégiumi felvételi eljárás eredményei – SZÉKESFEHÉRVÁR, I. fok:

INFORMÁCIÓK:

Geo Kollégium (Székesfehérvár):Nincs ponthatár

A következmények nélküli lemondás határideje mindkét telephely estetén: 2022. augusztus 26. 12:00

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére (levélben kiküldött)

A 2022/23-as tanévre történő kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás részletes időütemterve

Tisztelt „leendő” Hallgatók!

A nyár közepén (július 21.) került sor a felsőoktatási felvételi ponthatárok meghúzására. Ezt követően az Egyetem, Neptunon keresztül értesíti a hozzá jelentkezett hallgatókat az eredményről, és a további teendőkről. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy azoknak, akik keresztfélévben kezdték meg tanulmányaikat, illetve az előző tanévre kerültek felvételre, de pl.: technikusi képzésen vettek részt, vagy egyéb oknál fogva halasztottak egy tanévet, az Egyetem Tanulmányi Osztályai már nem fognak új értesítést küldeni, ezért a beiratkozással és a félévkezdéssel kapcsolatos teendőiket önállóan kell intézniük. Sikeres felvételi esetén azok számára, akik nem az Egyetem képzési helyszínén laknak, illetve bejárásukat nem tudják megoldani, az Egyetemi Kollégium biztosíthat lakhatási lehetőséget, melyről további információt talál, a http://koll.uni-obuda.hu címen. Esti, levelező és távoktatásos képzésen részt vevő hallgatók, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhatnak kollégiumi férőhelyen.

A kollégiumi elhelyezés nem jár alanyi jogon. Kollégiumi férőhelyre pályázni kell, és külön felvételi eljárás keretében bírálják el a pályázatokat. A központi felvételi eljárás időütemezése miatt erre már csak augusztusban kerülhet sor. A nyári időszak ügyintézési lassúsága miatt, ezzel a tájékoztatóval szeretnénk segíteni Önöknek, hogy a kollégiumi felvételi eljáráson való részvétel érdekében mire ügyeljenek, milyen anyagokat keressenek a felvételi csomagban, illetve milyen igazolásokat szerezzenek be, akár már most azonnal, hogy az igen szoros határidőket tartani lehessen, és hallgatótársaikkal együtt egyenlő eséllyel pályázhassanak a kollégiumi férőhelyekre.

A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges teendők és határidők:
A 2022/23-as tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez jelentkezni, csak az egyetem Neptun portálján keresztül, a https://neptun.uni-obuda.hu oldalon, bejelentkezés után lehet.

 • A rendszerbe való belépes után az “Ügyintézés” menü “Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani.
 • A “Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a “Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a “Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt!
 • A jelentkezési időszak kiválasztása után az “Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a “Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani.
 • A “Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg.
 • Ezek után a “Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről, valamint a Jelentkezés státuszánál a “Jelentkezett” feliratnak kell megjelennie. (a “Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).

A tanulmányi teljesítmény pontszámot az Egyetem határozza meg a hallgató felvételi (bekerülési) pontszámából.

Rendszeres szociális ösztöndíj igénylése:
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) e-Szoctám portálján, a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon keresztül lehet az igénylést leadni.

 • A bejelentkezés után a szociális helyzet megállapításához és felméréséhez, a „Szoctám” menüpontra kattintva a „2022/23. Őszi Szoctám (Gólya)” időszakban lehet megadni a szükséges adatokat.
 • Az űrlap kitöltése után az eredeti igazolásokat szkennelve, vagy jó minőségű fotóként kell a rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak megfelelően.

Kollégiumi felvételi igény leadása esetén párhuzamosan kell igényelni a „Rendszeres Szociális Ösztöndíjat” is, különben a kollégiumi szociális pontszám 0 pont lesz.

Jelentkezési időszak a Neptun rendszerben: 2022. július 30. 8:00 óra – augusztus 7. 15:00 óra

Ezzel párhuzamosan az e-Szoctám rendszerben véglegesített pályázati űrlapot hitelesítve be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére. A leadott pályázatokat nem szükséges papír alapon leadni, ügyfélkapun keresztül kell hitelesíteni.

További tudnivalók a kollégiumi felvételi eljáráson való részvételről:

 • A kollégiumi helyszín megjelölésekor fontos, hogy mindenki tájékozódjon és ismerje meg az „Felvételi adatok a 2022/23-as tanévre” hirdetményben közzétett lehetőségeket.
 • A hallgató igényként tetszőleges kollégiumi helyszínt jelölhet meg azokat rangsorolva attól függően, hogy hol, milyen komfortfokozatú és szolgáltatásokat biztosító férőhelyen szeretne lakni, illetve milyen nagyságú kollégiumi térítési díj fizetését tudja vállalni.
 • A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, illetve az elhelyezés egy tanévre szól (szeptember – június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10 hónap) terjed ki.

A szoros határidők betartása érdekében, már most előre be lehet szerezni a szükséges igazolásokat, melyekről részletes segédletet és bővebb információt, az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon találhat.

Az Óbudai Egyetem Kollégiumáról további információkat találhatnak a http://koll.uni-obuda.hu címen.

A hallgatókra vonatkozó egyéb hasznos információkat, a http://hok.uni-obuda.hu és a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu címeken találhatnak.

A felvételi kérelmek elbírálására 2022. augusztus 11-ig kerül sor. A felvételi döntésről a határozatot mindenki Neptun-üzenet formájában, illetve a Neptun-rendszerben megadott e-mail címére írásban kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani, csak a határozatban leírt, illetve a Kollégium honlapján megadott módon lehet.

Seniori pályázat

Az Óbudai Egyetem Kollégiuma “Seniori” pozíciók betöltésére pályázatot hirdet.

A pályázati anyag és a jelentkezési lap, az alábbi linken érhető el: LeírásJelentkezési lap

A pályázat beadási határideje: 2022. augusztus 02. 12:00

A pályázat leadási helye: a pályázott kollégium irodája

A pályázat elbírálása: 2022. augusztus 05.