Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás eredmények a 2022/23-as tanévre, az Egyetem leendő hallgatói részére

A kollégiumi felvételi eljárás eredményei – BUDAPEST, I. fok:

Eredmények

INFORMÁCIÓK:

Fellebbezési határidő: 2022. augusztus 18., 12:00.

Kizárólag az elutasított hallgatók fellebbezhetnek!

A fellebbezés módja: Méltányossági kérelem küldése a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu címre, amely tartalmazza a Neptun-kódot, (amennyiben az eredeti sorrendtől eltér) a kívánt kollégiumot és a rövid, de méltányolható indokot.

Bánki Donát Kollégium:24 pont és 2 koll. szocpont
Hotel@BMF Diákotthon:25 pont és 2 koll. szocpont
Kandó Kálmán Kollégium:30 pont és 2 koll. szocpont

A kollégiumi felvételi eljárás eredményei – SZÉKESFEHÉRVÁR, I. fok:

INFORMÁCIÓK:

Geo Kollégium (Székesfehérvár):Nincs ponthatár

A következmények nélküli lemondás határideje mindkét telephely estetén: 2022. augusztus 26. 12:00

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2022/23-as tanévre, az Óbudai Egyetem leendő hallgatói részére (levélben kiküldött)

A 2022/23-as tanévre történő kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás részletes időütemterve

Tisztelt „leendő” Hallgatók!

A nyár közepén (július 21.) került sor a felsőoktatási felvételi ponthatárok meghúzására. Ezt követően az Egyetem, Neptunon keresztül értesíti a hozzá jelentkezett hallgatókat az eredményről, és a további teendőkről. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy azoknak, akik keresztfélévben kezdték meg tanulmányaikat, illetve az előző tanévre kerültek felvételre, de pl.: technikusi képzésen vettek részt, vagy egyéb oknál fogva halasztottak egy tanévet, az Egyetem Tanulmányi Osztályai már nem fognak új értesítést küldeni, ezért a beiratkozással és a félévkezdéssel kapcsolatos teendőiket önállóan kell intézniük. Sikeres felvételi esetén azok számára, akik nem az Egyetem képzési helyszínén laknak, illetve bejárásukat nem tudják megoldani, az Egyetemi Kollégium biztosíthat lakhatási lehetőséget, melyről további információt talál, a http://koll.uni-obuda.hu címen. Esti, levelező és távoktatásos képzésen részt vevő hallgatók, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhatnak kollégiumi férőhelyen.

A kollégiumi elhelyezés nem jár alanyi jogon. Kollégiumi férőhelyre pályázni kell, és külön felvételi eljárás keretében bírálják el a pályázatokat. A központi felvételi eljárás időütemezése miatt erre már csak augusztusban kerülhet sor. A nyári időszak ügyintézési lassúsága miatt, ezzel a tájékoztatóval szeretnénk segíteni Önöknek, hogy a kollégiumi felvételi eljáráson való részvétel érdekében mire ügyeljenek, milyen anyagokat keressenek a felvételi csomagban, illetve milyen igazolásokat szerezzenek be, akár már most azonnal, hogy az igen szoros határidőket tartani lehessen, és hallgatótársaikkal együtt egyenlő eséllyel pályázhassanak a kollégiumi férőhelyekre.

A kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez szükséges teendők és határidők:
A 2022/23-as tanévre szóló kollégiumi felvételi eljáráson való részvételhez jelentkezni, csak az egyetem Neptun portálján keresztül, a https://neptun.uni-obuda.hu oldalon, bejelentkezés után lehet.

 • A rendszerbe való belépes után az “Ügyintézés” menü “Kollégiumi jelentkezés” menüpontját kell kiválasztani.
 • A “Jelentkezési időszakok” közül ki kell választani a megfelelőt (budapesti kollégiumba való jelentkezés esetén a “Bp” végződésűt, székesfehérvári kollégium esetén a “Szfv” végződésűt). Fontos, hogy budapesti telephelyen tanuló hallgatók csak budapesti, illetve székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók csak székesfehérvári kollégiumokba nyerhetnek felvételt!
 • A jelentkezési időszak kiválasztása után az “Új kollégium hozzáadása” gombra kattintva megjelennek a meghirdetett kollégiumok. Ezek közül kell a kiválasztandó kollégiumokat megjelölni, majd a “Kiválasztott kollégiumok hozzáadása” gombra kattintani.
 • A “Kiválasztott kollégium(ok)” alatt megjelennek az általunk választott kollégiumok, melyek sorrendjét a sorok áthelyezésével változtathatjuk meg.
 • Ezek után a “Jelentkezés” gombra kattintva a rendszer egy felugró ablakban tájékoztat a kollégiumi jelentkezés sikerességéről, valamint a Jelentkezés státuszánál a “Jelentkezett” feliratnak kell megjelennie. (a “Jelentkezés” gomb csak az időszak ideje alatt látszódik, előtte, valamint utána nem).

A tanulmányi teljesítmény pontszámot az Egyetem határozza meg a hallgató felvételi (bekerülési) pontszámából.

Rendszeres szociális ösztöndíj igénylése:
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) e-Szoctám portálján, a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon keresztül lehet az igénylést leadni.

 • A bejelentkezés után a szociális helyzet megállapításához és felméréséhez, a „Szoctám” menüpontra kattintva a „2022/23. Őszi Szoctám (Gólya)” időszakban lehet megadni a szükséges adatokat.
 • Az űrlap kitöltése után az eredeti igazolásokat szkennelve, vagy jó minőségű fotóként kell a rendszerbe feltölteni, a kitöltési útmutatónak megfelelően.

Kollégiumi felvételi igény leadása esetén párhuzamosan kell igényelni a „Rendszeres Szociális Ösztöndíjat” is, különben a kollégiumi szociális pontszám 0 pont lesz.

Jelentkezési időszak a Neptun rendszerben: 2022. július 30. 8:00 óra – augusztus 7. 15:00 óra

Ezzel párhuzamosan az e-Szoctám rendszerben véglegesített pályázati űrlapot hitelesítve be kell nyújtani az EHÖK Diákjóléti Bizottsága részére. A leadott pályázatokat nem szükséges papír alapon leadni, ügyfélkapun keresztül kell hitelesíteni.

További tudnivalók a kollégiumi felvételi eljáráson való részvételről:

 • A kollégiumi helyszín megjelölésekor fontos, hogy mindenki tájékozódjon és ismerje meg az „Felvételi adatok a 2022/23-as tanévre” hirdetményben közzétett lehetőségeket.
 • A hallgató igényként tetszőleges kollégiumi helyszínt jelölhet meg azokat rangsorolva attól függően, hogy hol, milyen komfortfokozatú és szolgáltatásokat biztosító férőhelyen szeretne lakni, illetve milyen nagyságú kollégiumi térítési díj fizetését tudja vállalni.
 • A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, illetve az elhelyezés egy tanévre szól (szeptember – június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10 hónap) terjed ki.

A szoros határidők betartása érdekében, már most előre be lehet szerezni a szükséges igazolásokat, melyekről részletes segédletet és bővebb információt, az eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon találhat.

Az Óbudai Egyetem Kollégiumáról további információkat találhatnak a http://koll.uni-obuda.hu címen.

A hallgatókra vonatkozó egyéb hasznos információkat, a http://hok.uni-obuda.hu és a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu címeken találhatnak.

A felvételi kérelmek elbírálására 2022. augusztus 11-ig kerül sor. A felvételi döntésről a határozatot mindenki Neptun-üzenet formájában, illetve a Neptun-rendszerben megadott e-mail címére írásban kapja meg. A férőhelyeket elfoglalni és fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) benyújtani, csak a határozatban leírt, illetve a Kollégium honlapján megadott módon lehet.

Seniori pályázat

Az Óbudai Egyetem Kollégiuma “Seniori” pozíciók betöltésére pályázatot hirdet.

A pályázati anyag és a jelentkezési lap, az alábbi linken érhető el: LeírásJelentkezési lap

A pályázat beadási határideje: 2022. augusztus 02. 12:00

A pályázat leadási helye: a pályázott kollégium irodája

A pályázat elbírálása: 2022. augusztus 05.

A 2022/23-as tanévre meghirdetett felsős kollégiumi felvételi eljárás eredményei

Kedves Jelentkezők!

A felvételi döntés eredményét, határozatát minden jelentkező megkapta Neptun-üzenetként, valamint a Neptunban megadott e-mail címére.

A határozatok tartalmaznak minden szükséges további információt.

Az idei ponthatárok a következőképp alakultak:

Bánki Donát Kollégium:24 pont és 6 koll. szocpont
Hotel@BMF Diákotthon:27 pont és 1 koll. szocpont
Kandó Kálmán Kollégium:27 pont és 1 koll. szocpont
Geo Kollégium:nincs ponthatár

Azonos pontszám esetén a szociális pont rangsorol!

INFORMÁCIÓK:

Fellebbezési határidő: 2022. június 16. (csütörtök), 12:00.

Kizárólag a helyhiány miatt elutasított jelentkezők fellebbezhetnek!

Fellebbezés módja: budapesti kollégium esetén a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu, székesfehérvári kollégium esetén a felveteli.szfv@koll.uni-obuda.hu címre küldött méltányossági kérelem.

A fellebbezés szükséges tartalma:

 • név
 • Neptun-kód
 • az összes elfogadható kollégium neve (ha eltér a jelentkezésnél megjelölt sorrendtől)
 • rövid, méltányolható indok (legfeljebb 1000 karakter) a levél törzsében.

A felvettek számára a lemondási határidő: 2022. június 30., 12:00.

Lemondás módja: budapesti kollégium esetén a felveteli.bp@koll.uni-obuda.hu, székesfehérvári kollégium esetén a felveteli.szfv@koll.uni-obuda.hu címre küldött e-mail, melyben szerepel a Neptun-kód, név, kollégium neve, esetleg egy rövid indok, de a levélben mindenképp utaljon valami arra, hogy lemondásról van szó.

A fenti határidő után a szeptemberi díjat ki kell írnunk a hallgató számára.

NEPTUN-KÓD megadása minden levélben KÖTELEZŐ!

A 2022/23-as tanévre meghirdetett felsős kollégiumi felvételi eljárás előzetes pontszámai

Az előzetes kollégiumi felvételi pontszámok megtekinthetőek a mellékelt dokumentumban (amennyiben a #HIÁNYZIK felirat látható, ott az adatok bekérése még folyamatban van, így amikor az megérkezik, a lista frissülni fog).

Előzetes pontszámok

Kollégiumi szociális pont:

A kollégiumi szociális pontok számítása 3 lépésben történik.

 • Februárban kiszámításra kerül a hallgató szociális pontja.
 • A kollégiumi szociális pontszám meghatározásánál súlyozottan veszik figyelembe a lakóhely és a képzési hely közti távolságot (ha az illető megadta a távolságot a szoctám igénylésnél).
 • Utolsó lépésként megnézik, hogy a kollégiumba jelentkezett hallgatók közt mekkora a legmagasabb súlyozott szociális pontszám, majd átalakítva az 50 pontos kollégiumi rendszerbe, ennek az értéknek feleltetik meg a maximálisan adható 50 kollégiumi szociális pontot. A művelet során kialakult arányszám határozza meg azt a szorzót, amely alkalmazásával képzik a többi jelentkező kollégiumi szociális pontját.

Hibás pontszám, vagy a szociális ponttal kapcsolatos egyéb kérdés esetén a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu címen lehet jelentkezni.

Kollégiumi tanulmányi pont:

Képzése: az utolsó lezárt aktív félév ÖCSI-je * 20 kerekítve.

Közéleti pontok:

Hibás pontszám, vagy a közösségi/közéleti ponttal kapcsolatos egyéb kérdés esetén a furedi.dominik@uni-obuda.hu címen lehet jelentkezni.

A pontszámokkal kapcsolatos észrevételeket legkésőbb szerda (2022.06.08.) 15:00-ig várjuk, figyelembe véve az ellenőrzéshez szükséges időt.

A jelentkezésről lemaradók kizárólag a várólistára kérhetik fel magukat, melyre leghamarabb június második felétől van lehetőség!

Az alábbi oldalon megtalálhatók a várólistára való jelentkezés módja: Várólista

A Neptun-kód megadása minden levélben kötelező, az azonosíthatóság érdekében!